Natječaji i oglasi

Odluka o zamjeni nekretnine u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova i privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV-Započinjanje postupka evidentiranja u katastarski operat i zemljišnju knjigu (ul. V. iz Kastva/ul. S. K. Istrijana)

JAVNI POZIV za dostavu podataka radi uvrštenja u Godišnji program manifestacija u 2020. godini

Recycling Yard Novigrad-Cittanova/Salvela - Information flyer (English)

Reciklažno dvorišče v Novigradu/Salvela - Informativni letak (Slovenščina)

Reciklažno dvorište Novigrad-Cittanova/Salvela - Informativni letak (Hrvatski + Talijanski)

ODLUKA o prodaji k.č.br. 1737 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

23. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Upute kandidatima u postupku natječaja za prijam u službu - Savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova 2020.

Objava sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

NATJEČAJ za prijam u službu - Savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja-Museo Lapidarium

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Novigrada-Cittanova

Izvješće o savjetovanju s javnošću o nacrtu Odluke o porezima Grada Novigrada-Cittanova

22. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Savjetovanje s javnošću - Prijedlog odluke o porezima

Rezultati natječaja za dodjelu studentskih stipendija

Savjetovanje s javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada

21. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Novigradu-Cittanova

Rezultati natječaja za dodjelu stipendija redovitim učenicima 2019.

JAVNI UVID o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Referent-Komunalni redar

JAVNI POZIV za novčanu nagradu odličnim studentima (u ak. godini 2018/2019)

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj godini 2019/2020.

OBAVIJEST - Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna UPU-a Stancijeta

ODLUKA o prodaji k.č.br. 2300 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

POZIV – Javni uvid i predočenje geodetskog elaborata – Promjene u katastru zemljišta u svrhu evidentiranja pomorskog dobra

OBAVIJEST - Utvrđivanje međa i uvid u Geodetski elaborat - Nerazvrstana cesta – Kršin

Biciklistički maraton Istria Granfondo (19.10.2019.) - Obavijest sudionicima u prometu

Javni poziv TZG Novigrada-Cittanova za dostavu zahtjeva za dodjelu potpore manifestacijama/projektima u 2020. godini

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola

20. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Vodovodna mreža starogradske jezgre

JAVNI POZIV - Prijava programa/projekata radi financiranja iz gradskog proračuna u 2020. g.

Odluka o zamjeni nekretnine u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk. g. 2019/2020.

IZVJEŠĆE o Ponovnoj javnoj raspravi - Urbanistički plan uređenja stambenog naselja Šaini Jug I

IZVJEŠĆE o Javnoj raspravi - Urbanistički plan uređenja stambenog naselja Šaini Jug I

Natječaj za zakup javne površine za postavljanje kioska (ul. Mandrač)

Natječaj za dodjelu javne površine za postavu štanda za prodaju fritula i palačinki

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (caffe bar - sportska dvorana)

Natječaj za prijam u službu - Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo - Upute kandidatima

Odluka o prodaji k.č.br 1737 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Odluka o prodaji dijela k.č.br 1387/1 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Izvješća o Prvoj i Ponovnoj Javnoj raspravi II Izmjena i dopuna PPU Grada Novigrada-Cittanova

19. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Anketa o zainteresiranosti za kupnju stana iz programa Subvencionirane stanogradnje Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za prijam u službu - Referent za opće i komunalne poslove - TESTIRANJE KANDIDATA

Javni poziv odličnim učenicima srednjih škola za novčanu nagradu Grada

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Plaketa zaslužnim sportašima, sportskim djelatnicima i klubovima

Natječaj za zakup javne površine za postavljanje kioska - ul. Carlotte Grisi /2.7.2019./

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent-Prometni redar

NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Referent-Komunalni redar

NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Referent za opće i komunalne poslove

Natječaj za zakup zemljišta - Stancijeta - Ispravak natječaja

Natječaj za zakup zemljišta - Stancijeta

18. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Izvješće o troškovima provedbe izbora za članove Vijeća nacionalnih manjina na području Grada Novigrada-Cittanova

OBAVIJEST - Uvid u geodetski elaborat (prometnica DPU Šaini)

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za zakup dijela nekretnine (Kastanija)

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta (Marketi)

IZBORI ZA EU PARLAMENT 2019

JAVNI POZIV - Uvid u geodetski elaborat (Nerazvrstana cesta - Mlinska ulica)

Natječaj za dodjelu javne površine za postavljanje štanda (više lokacija)

JAVNI POZIV za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

Javni poziv TZG Novigrada-Cittanova za sudjelovanje u akciji nagrađivanja najuređenijih balkona i okućnica

IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2019

OBJAVA BIRAČIMA - Izbori za Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Novigrada-Cittanova

17. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (25.4.2019.)

Natječaj za prijem u radni odnos voditelja–ice kuhinje DV Tičići

Oglas za upis djece u dječji vrtić Tičići u pedagoškoj godini 2019./2020.

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Suncokret – Scuola dell'infanzia Girasole u pedagoškoj godini 2019/2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Izgradnja prometnice - Bikokere

Izmjena Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta - Radna zona Vidal (k.č.br. 25691 i 28373, k.o. Novigrad)

Obavijest o prikupljanju glomaznog i zelenog otpada na području Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Velika ulica 12/a)

16. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (18.4.2019.)

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Veliki trg 9) - Odluka o izboru najpovoljnije ponude

MANJINSKI IZBORI 2019.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Općinska ul. 2)

Natječaj za prodaju zemljišta - Radna zona Vidal (k.č.br. 2569/1 i 2837/3, k.o. Novigrad)

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Veliki trg 9)

15. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (2.4.2019.)

OBAVIJEST: Javna rasprava - Izmjene i dopune UPU Sportske zone i dijela naselja Karpinjan

Rekonstrukcija kino-dvorane - Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu UPU-a Stambenog naselja Šaini jug I - Prostorno-planska dokumentacija

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga

Rekonstrukcija kino-dvorane - Prethodno javno savjetovanje

Objava sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13)

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Stambenog naselja Šaini jug I

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Komunalna infrastruktura Belveder-Dajla

Natječaj za dodjelu javne površine za postavu štanda na 4 godine (2019-2022)

Bando di Concorso per la frequenza dei corsi del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS di Duino

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Glavni fekalni kolektor Stancija Rozelo-Tere-Sv. Anton

14. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

[ 3 / 7 ]  < 1 2 3 4 5 >  Last ›

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.