Natječaji i oglasi

Odluka o prodaji k.č.br 1737 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Odluka o prodaji dijela k.č.br 1387/1 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Izvješća o Prvoj i Ponovnoj Javnoj raspravi II Izmjena i dopuna PPU Grada Novigrada-Cittanova

19. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Anketa o zainteresiranosti za kupnju stana iz programa Subvencionirane stanogradnje Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za prijam u službu - Referent za opće i komunalne poslove - TESTIRANJE KANDIDATA

Javni poziv odličnim učenicima srednjih škola za novčanu nagradu Grada

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Plaketa zaslužnim sportašima, sportskim djelatnicima i klubovima

Natječaj za zakup javne površine za postavljanje kioska - ul. Carlotte Grisi /2.7.2019./

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent-Prometni redar

NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Referent-Komunalni redar

NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Referent za opće i komunalne poslove

Natječaj za zakup zemljišta - Stancijeta - Ispravak natječaja

Natječaj za zakup zemljišta - Stancijeta

18. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Izvješće o troškovima provedbe izbora za članove Vijeća nacionalnih manjina na području Grada Novigrada-Cittanova

OBAVIJEST - Uvid u geodetski elaborat (prometnica DPU Šaini)

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za zakup dijela nekretnine (Kastanija)

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta (Marketi)

IZBORI ZA EU PARLAMENT 2019

JAVNI POZIV - Uvid u geodetski elaborat (Nerazvrstana cesta - Mlinska ulica)

Natječaj za dodjelu javne površine za postavljanje štanda (više lokacija)

JAVNI POZIV za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

Javni poziv TZG Novigrada-Cittanova za sudjelovanje u akciji nagrađivanja najuređenijih balkona i okućnica

IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2019

OBJAVA BIRAČIMA - Izbori za Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Novigrada-Cittanova

17. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (25.4.2019.)

Natječaj za prijem u radni odnos voditelja–ice kuhinje DV Tičići

Oglas za upis djece u dječji vrtić Tičići u pedagoškoj godini 2019./2020.

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Suncokret – Scuola dell'infanzia Girasole u pedagoškoj godini 2019/2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Izgradnja prometnice - Bikokere

Izmjena Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta - Radna zona Vidal (k.č.br. 25691 i 28373, k.o. Novigrad)

Obavijest o prikupljanju glomaznog i zelenog otpada na području Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Velika ulica 12/a)

16. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (18.4.2019.)

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Veliki trg 9) - Odluka o izboru najpovoljnije ponude

MANJINSKI IZBORI 2019.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Općinska ul. 2)

Natječaj za prodaju zemljišta - Radna zona Vidal (k.č.br. 2569/1 i 2837/3, k.o. Novigrad)

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Veliki trg 9)

15. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (2.4.2019.)

OBAVIJEST: Javna rasprava - Izmjene i dopune UPU Sportske zone i dijela naselja Karpinjan

Rekonstrukcija kino-dvorane - Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu UPU-a Stambenog naselja Šaini jug I - Prostorno-planska dokumentacija

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga

Rekonstrukcija kino-dvorane - Prethodno javno savjetovanje

Objava sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13)

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Stambenog naselja Šaini jug I

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Komunalna infrastruktura Belveder-Dajla

Natječaj za dodjelu javne površine za postavu štanda na 4 godine (2019-2022)

Bando di Concorso per la frequenza dei corsi del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS di Duino

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Glavni fekalni kolektor Stancija Rozelo-Tere-Sv. Anton

14. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora - Velika ulica 6

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava - razvoj poduzetništva 2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje lokacijske dozvole - prometnica

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje lokacijske dozvole - Stancija Rozelo

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Novigrad-Cittanova za 2019. godinu

13. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Upute kandidatima u postupku natječaja za prijam u službu - Referent za sport, udruge i zaštitu na radu

Studentske stipendije u akademskoj godini 2018/2019 - Bodovne liste

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Referent za sport, udruge i zaštitu

12. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Sufinanciranje obnove pročelja i krovova - Lista prioriteta

Upute kandidatima u postupku prijama u službu - Samostalni upravni referent za prostorno planiranje

Upute kandidatima u postupku prijama u službu - Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima - Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Javni poziv odličnim sudentima radi ostvarivanja prava na novčanu nagradu Grada Novigrada-Cittanova (za ak. godinu 2017/2018)

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Novigrada-Cittanova redovitim studentima (ak. godina 2018/2019)

Učeničke stipendije u školskoj godini 2018/2019 - Bodovna lista

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Sanitarni kolektor Bikokere

LOKACIJSKA DOZVOLA - Rekonstrukcija fekalne kanalizacijske mreže starogradske jezgre

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - referent za prostorno planiranje

Oglas za radno mjesto: Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Jesenki festival - Dani gljiva i jabuka u Novigradu - Prijava izlagača i natjecatelja

Upute kandidatima u postupku prijma u službu na radno mjesto samostalni upravni referent za provođenje projekata i poduzetništvo

OBAVIJEST - Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete (Mlinska ulica i Prolaz Venecije)

11. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (17.10.2018.)

Istria Granfondo 2018 - OBAVIJEST o zatvaranju prometnica

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije - prijevoz putnika turističkim vlakićem

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Kabelski priključak i NN mreža - Stancija Bružada

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta za okućnicu - Vidal

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Vodovodni ogranak sportska dvorana

NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Oborinska kanalizacija starogradske jezgre

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Fekalna kanalizacija starogradske jezgre

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu

Natječaj za radno mjesto knjižničar/ka u Gradskoj knjižnici Novigrad-Cittanova

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova - Dnevni red

Odluka o sufinanciranju troškova školskog prijevoza (šk. god. 2018/2019)

Odluka o poništenju oglasa - Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Samostalni upravni referent za provođenje projekata i poduzetništvo

Upute kandidatima - Oglas za prijam u službu - Samostalni up. referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Natječaj za prodaju idealnog dijela tavana (17.8.2018.)

Upute kandidatima u postupku oglasa za prijam u službu na radno mjesto Referent-komunalni redar

Oglas za radno mjesto: Referent - Komunalni redar

[ 3 / 6 ]  < 1 2 3 4 5 >  Last ›

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.