Natječaji i oglasi

Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova - k.č.br. 814

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Referent-komunalni redar

Natječaj za zakup javne površine i štandova - Mandrač (30.5.2016.)

Zaključak o prihvaćanju liste prioriteta za sufinanciranje obnove pročelja i krovova

23. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (23.5.2016.)

Natječaj za prijam u službu: Samost. uprav. referent za prostor. uređenje i graditeljstvo-Vježbenik

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izmjena i dopuna lokacijske dozvole D-75 (Dajla-Novigrad)

Obavijest - Javna rasprava o prijedlogu UPU-a Ugostiteljsko-turističke zone Tere-zapad

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Referent-Prometni redar

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Gradnja kapele Sv. Vinka Paulskog uz Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad

Oglas za upis djece u DV Tičići u pedagoškoj godini 2016-2017

Natječaj za zakup zemljišta - Kastanija (k.č.br 1534/1 i 1534/2)

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Suncokret-Girasole za pedagošku godinu 2016/2017

Obavijest - Javna rasprava o prijedlogu UPU-a Novi Benedikt-Dajla

Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz proračuna Grada Novigrada-Cittanova za programe i projekte udruga u 2016. godini

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Rekonstrukcija prometnice Strada Kontesa

Obavijest - Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU područja Šaini

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Rekonstrukcija prometnice D-75 - Novigrad-St. Rozelo

Natječaj za izbor i imenovanje člana uprave trgovačkog društva Neapolis d.o.o. Novigrad

Natječaj za zdravstvenu voditeljicu u Dječjem vrtiću Tičići

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću Tičići

Natječaj za radno mjesto asistenta djetetu s poteškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Tičići

Javni natječaj za prijem u radni odnos u LAG Sjeverna istra (Stručni suradnik/suradnica za pripremu i provođenje projekata)

Javni natječaj za prijem u radni odnos u LAG Sjeverna istra (Tajnik-voditelj / Tajnica-voditeljica)

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta u radnoj zoni Sveti Vidal (k.č.br 2595/1)

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja vodovodnog ogranka - Sportska dvorana-St. Roželo

22. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja vodovodnog ogranka - Stancija Vinjeri

Studija utjecaja na okoliš: Antenal

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2016. godinu

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Novigrada–Cittanova (k.č.br. 3294/1)

Obavijest o prodaji neposrednom pogodbom državnog poljopriv. zemljišta na području Grada Novigrada

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta u radnoj zoni Sv. Vidal

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2016. godinu

Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva u 2016. godini

21. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Javna rasprava o prijedlogu izmjene, dopune i stavljanja izvan snage dijela DPU Sv. Anton

Natječaj za prodaju zemljišta (kč.br. 2502/5)

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova

Natječaj za prodaju dijela k.č.209 u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama zbog postupka evident. nerazvrst. ceste (k.č.br 1642)

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Rekonstrukcija kanalizacacijske mreže u starogradskoj jezgri

Rezultati natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima (2015/2016)

20. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Testiranje kandidata za prijam u službu na radna mjesta: Samost. up. ref. za prost. plan. i Viši ref. za prost. uređ. i gradit.

Poziv odličnim studentima radi ostvarivanja prava na novčanu nagradu Grada

Rezultati natječaja za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola (2015/2016)

Stavljanje izvan snage dijela DPU Sv. Anton

II. Izmjene i dopune DPU Fakinija-Strada Kontesa

Natječaj za imenovanje ravnatelja-ravnateljice Muzeja Lapidarium

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima (akademska godina 2015/2016)

Parlamentarni izbori 2015

Objava biračima - Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor 2015

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Trg Poceto 3)

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora - Autobusni kolodvor

19. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Natječaj za zakup nekretnine (zemljište k.č.br. 1515)

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama zbog postupka evidentiranja nerazvrstane ceste (Strada Kontesa)

Javni poziv za dostavu zahtjeva za dodjelu potpore TZG Novigrada manifestacijama i/ili projektima u 2016. godini

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola (šk. godina 2015/16)

Sufinanciranje troškova školskog prijevoza učenika srednjih škola (rujan-prosinac 2015.)

Odluka o prodaji dijela k.č. 425 k.o. Novigrad

Natječaj za prijam u službu: Samost. uprav. referent za prostor. planiranje i Viši referent za prostor. uređ. i graditeljstvo

Zaključak o poništenju Natječaja za radno mjesto zdravstvenog voditelja-ice

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2016. godinu

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Novigrada-Cittanova

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Novigrad

Mislim zeleno, grijem se pametno 2 - Neslužbena bodovna lista podnositelja prijava

Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna DPU područja Vidal

Rezultati upisa djece u Dječji vrtić Suncokret - Girasole (pedagoška godina 2015/2016)

Rezultati upisa djece u Dječji vrtić Tičići (pedagoška godina 2015/2016)

Plan manifestacija za 2015. godinu (dopunjeno 28.5.2015.)

Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Novigrada-Cittanova za razdoblje 2014–2016. godine

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja „PBZ - Poduzetnik Istarska županija 2015.“

Natječaj za sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije "Mislim zeleno, grijem se pametno 2" (3.4.2015.)

Poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2015. godinu

Sportska dvorana Novigrad - Obavijest o novim večernjim terminima na raspolaganju potencijalnim korisnicima

Obavijest o primjeni Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba

Program subvencionirane stanogradnje (SUS) Grada Novigrada-Cittanova (SUS1/SUS2)

[ 6 / 6 ] ‹ First  < 4 5 6

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.