Dionica državne ceste od Vidala do Stancijete dobiva novi nogostup i javnu rasvjetu

U tijeku je izgradnja nogostupa od Vidala do Stancijete uz državnu cestu D301 Buje-Novigrad, točnije od raskrižja ove prometnice sa Slavonskom ulicom na ulazu u stambenu zonu naselja Vidal, do autobusnog ugibališta kod raskrižja prometnice Buje–Novigrad sa Stradom Kontesom i ulaznom prometnicom u naselje Stancijeta. Riječ je o investiciji Hrvatskih cesta, dok je izvođač radova pulska tvrtka Istarske ceste.
Izgradnja nogostupa izvodi se prema projektu tvrtke Emi projekt d.o.o. Rijeka. Ukupna dužina nogostupa je 770 metara, a širina 1,5 metar. Nogostup se radi prema karakterističnom poprečnom profilu koji se sastoji od kolničke konstrukcije nogostupa, omeđene tipskim betonskim rubnjakom s unutarnje strane, te tipskim parkovnim rubnjakom s vanjske strane. U okviru izrade nogostupa predviđeno je i sedam novih slivnika putem kojih će se oborinske vode cijevima ispod nogostupa ispustiti u okolni teren. U sklopu građevinskih radova na dionicama gdje je širina slobodnog prostora manja od metar i pol, predviđeno je rušenje postojećeg potpornog zida, te izvedba novog, kako bi se dobila potrebna širina nogostupa.
Nakon izgradnje nogostupa pristupit će se i rješavanju odnosno upotpunjavanju prometne signalizacije, prilagođene novom stanju. Predviđena je nabava i postavljanje dodatnih prometnih znakova, prometnih zrcala te dodatna horizontalna signalizacija.
Pri izvođenju radova na izgradnji nogostupa, Grad Novigrad-Cittanova financirao je građevinske radove za pripremu buduće javne rasvjete uz prometnicu D 301, pa su tako izvedeni radovi na iskopu, položena je plastična rebrasta cijev za kabel i traka za uzemljenje, obavljeno je zatrpavanje i priprema temelja. Ukupno je predviđeno 30-ak stupova javne rasvjete, visine 10 metara.
Ovime će dionica državne ceste D301 Buje – Novigrad na čitavom potezu od naselja Novigrad do Stancijete biti pokrivena nogostupom i pratećom javnom rasvjetom, što će u potpunosti osigurati siguran i nesmetan promet pješaka na spomenutoj relaciji.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content