MOVIE NIGHT

Četvrtak, 18.07. 2024.
21:15 h
CMIK/CMC Novigrad-Cittanova
Organizator: TZG Novigrada-Cittanova

18.7. / 21,15h

Open Air Cinema

Više detalja uskoro / Più dettagli presto

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content