DOKUMENTI
Izvješće o dodijeljenim potporama poduzetnicima (de minimis) Grada Novigrada-Cittanova za 2022. godinu
Datum: 28.02.2023

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content