DOKUMENTI
ODLUKA o prodaji dijela k.č.br. 263 k.o. Novigrad
Datum: 18.01.2023

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content