DOKUMENTI
Odluka o prodaji k.č.br. 175/1 i dijela k.č.br. 177 i 178, sve k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova
Datum: 17.06.2022

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content