DOKUMENTI
Odluka o prodaji nekretnine (k.č. br. 2907/4, k.o. Novigrad) u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova
Datum: 12.05.2022

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content