DOKUMENTI
Odluka o započinjanu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova
Datum: 7.10.2022

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content