Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

U Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavljaju se:

  • poslovi uređenja naselja, unapređenja kvalitete stanovanja,
  • izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje, odnosno drugih akata vezanih za gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja,
  • izgradnja i održavanje komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti,
  • izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture, komunalnog nadzora i drugi srodni poslovi,
  • poslovi osiguravanja uvjeta za racionalno i učinkovito gospodarenje prostorom Grada Novigrada–Cittanova putem pripreme, izrade, provedbe i praćenja prostornih planova, pripreme zemljišta za izgradnju, zaštite okoliša, zaštite spomenika kulture i drugih srodnih poslova,
  • poslovi upravljanja komunalnom infrastrukturom i javnim površinama u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova,
  • poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno posebnom zakonu
  • poslovi vezani uz proceduru javne nabave za sve Upravne odjele.

Ana Karlović, Pročelnica
Tel. – Interni: 207
Email: ana.karlovic@novigrad.hr

Ladislav Liović, Savjetnik za izgradnju komunalne infrastrukture
Tel. – Interni: 216
Email: ladislav.liovic@novigrad.hr

Fillomena Šahta, Viša stručna suradnica za prostorno planiranje
Tel. – Interni: 213
Email: fillomena.sahta@novigrad.hr

Andrea Gavrić Margeta, Stručna suradnica za opće i komunalne poslove
Tel. – Interni: 220
Email: andrea.gavric@novigrad.hr

Dalibor Vošten, Stručni suradnik za komunalne poslove i redarstvo
Tel. – Interni: 220
Email: dalibor.vosten@novigrad.hr

Sonja Kozlović, Referentica za opće i komunalne poslove
Tel. – Interni: 218
Email: sonja.kozlovic@novigrad.hr

Elvio Petelin, Referent-Komunalni redar
Tel. – Interni: 224
Email: elvio.petelin@novigrad.hr

Josip Delić, Komunalni redar
Tel. – Interni: 224
Email: josip.delic@novigrad.hr

Nenad Tomić, Prometni redar
Tel. – Interni: 220
Email: nenad.tomic@novigrad.hr

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content