Upravni odjel za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti

U Upravnom odjelu za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti obavljaju se:

pravni, protokolarni, savjetodavni, stručni i administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća, gradonačelnika, kao i njihovih radnih tijela,

  • poslovi vezani uz kandidiranje i implementaciju projekata financiranih iz europskih fondova i drugih izvora,
  • poslovi koji se odnose na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju u lokalnoj i mjesnoj samoupravi,
  • radni odnosi radnika u gradskoj upravi,
  • prijem i otpremu pošte, arhiv, održavanje gradske imovine,
  • prate se i tumače pozitivni propisi,
  • obavljaju se pravni poslovi za ostala tijela Grada,
  • zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada,
  • poslovi osiguranja prava i potreba za lokalno stanovništvo i druge transfere u brizi za djecu i starije osobe, neposredno sudjelovanje, pravno praćenje te financiranje predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, sporta, kulture, tehničke kulture, udruga…,
  • drugi opći, upravni i pravni poslovi koji se ne obavljaju u drugim odjelima, kao i drugi srodni poslovi.

Anteo Milos, Gradonačelnik
Tel. – Interni: 206
Email: anteo.milos@novigrad.hr

Alen Luk, Pročelnik
Tel. – Interni: 204
Email: alen.luk@novigrad.hr

Vanja Gorički Milčinović, Savjetnica za europske projekte i međunarodnu suradnju
Tel. – Interni: 202
Email: vanja.goricki@novigrad.hr

Corinne Pozzecco, Viša stručna suradnica za provođenje projekata i poduzetništvo
Tel. – Interni: 202
Email: corinne.pozzecco@novigrad.hr

Sandra Zubin, Viša referentica-tajnica ureda gradonačelnika
Tel. – Interni: 206
Email: sandra.zubin@novigrad.hr

Jasminka Vidan Vaš, Viša referentica za informacije i odnose s javnošću
Tel. – Interni: 227
Email: jasminka.vidan.vas@novigrad.hr

Ivana Paulović-Dimec, Viša referentica za pisarnicu i arhiv
Tel. – Interni: 214
Email: ivana.paulovic@novigrad.hr

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content