Upravni odjel za proračun i gospodarstvo

U Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo obavljaju se:

  • poslovi koji se odnose na razrez i naplatu prihoda i nenaplaćenih dospjelih potraživanja koji pripadaju Gradu Novigradu–Cittanova (porezi i drugo),
  • izrada i izvršenje proračuna,
  • izrada i realizacija financijskih planova Grada,
  • vođenje knjigovodstvenih evidencija, platni promet, financijska operativa (plasmani i krediti),
  • poslovi praćenja gospodarskih aktivnosti i unapređenje uvjeta za njihov razvoj, poticanja poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada,
  • koordinacija trgovačkih društava u vlasništvu Grada Novigrada–Cittanova, te javnih ustanova i društava u stopostotnom vlasništvu Grada,
  • drugi srodni poslovi.

Adriano Petretić, v. d. pročelnik
Tel. – Interni: 212
Email: adriano.petretic@novigrad.hr

Divna Košeto, Viša savjetnica za naplatu potraživanja i prisilnu naplatu
Tel. – Interni: 211
Email: divna.koseto@novigrad.hr

Marija Kantura, Viša stručna suradnica za gospodarstvo
Tel. – Interni: 221
Email: marija.kantura@novigrad.hr

Darinka Ivković, Stručna suradnica za proračun i financije
Tel. – Interni: 210
Email: darinka.ivkovic@novigrad.hr

Kristina Fabris, Viša referentica likvidator, saldakontist
Tel. – Interni: 228
Email: kristina.fabris@novigrad.hr

Luiza Štokovac, Referentica za lokalne poreze i poreznu ovrhu
Tel. – Interni: 217
Email: luiza.stokovac@novigrad.hr

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content