Akti

ODLUKA o sufinanciranju troškova školskog prijevoza učenika/ca srednjih škola

ODLUKA o financiranju obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova (10.8.2021.)

Sufinanciranje troškova školskog prijevoza učenika srednjih škola

ODLUKA o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola

JAVNI POZIV za dodjelu državnih potpora u poljoprivredi na području Grada Novigrada-Cittanova u 2020. godini

JAVNI POZIV za dodjelu nepovratnih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva u 2020. godini

ZAKLJUČAK o produljenju roka za podnošenje prijava za sufinanciranje obnove pročelja i krovova

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama

Plan nabave Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2018. godinu

Plan prijma u službu za 2018. godinu

Pravilnik o postupku nabave robe, radova i usluga (30.11.2017.)

Zaključak gradonačelnika o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u starogradskoj jezgri Novigrada

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe i projekte udruga iz proračuna Grada Novigrada-Cittanova u 2017. godini

Plan prijma u službu za 2016. godinu

Prikupljanje ponuda za obavljanje djelatnosti uklanjanja i premještanja nepropisno parkiranih vozila

Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje - 10/2016

Izmjene i dopune Pravilnika o parkiranju i naplati parkiranja na području Grada Novigrada-Cittanova (11.4.2016.)

Zakup i kupoprodaja poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Izmjene i dopune Pravilnika o parkiranju i naplati parkiranja na području Grada Novigrada-Cittanova (3.3.2016.)

Odluka o kriterijima za financiranje nabavke udžbenika za osnovnu školu

Gradska uprava Grada Novigrada-Cittanova - Interni akti i dokumenti

Zaključak gradonačelnika o smanjenju zakupnine poslovnim prostorima u starogradskoj jezgri

Plan prijma u službu za 2015. godinu

Odluka o sufinanciranju troškova školskog prijevoza za učenike srednjih škola

Plan zimske službe za 2014-2015. godinu za područje Grada Novigrada-Cittanova

Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu učen. i student. stipendija u šk./akad. godini 2014/15

Odluka o kriterijima za financiranje nabavke udžbenika za učenike/ce osnovnih škola za šk. godinu 2014/2015

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav opskrbe pitkom vodom

Odluka o priključenju na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Zaključak o smanjenju mjesečne zakupnine poslovnih prostora u starogradskoj jezgri

Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti

Subvencioniranje kamata na kredite poduzetnicima

Javni poziv za otpis kamata

Zaključak o dopuštenju crpljenja vode iz prirodnih vodotoka i bunara na gradskoj površini

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti u Gradu Novigradu-Cittanova

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.