Financijska izvješća

Grad Novigrad-Cittanova - Konsolidirana financijska izvješća 2019.

Grad Novigrad-Cittanova - Konsolidirana financijska izvješća 2018.

Dječji vrtić Tičići - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima u 2018. godini

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu.

Neapolis d.o.o. - Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Muzej Lapidarium - 2016. godina

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova - 2016. godina

Neapolis d.o.o. - Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

Neapolis d.o.o. - Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu

Grad Novigrad-Cittanova - Konsolidirana financijska izvješća 2014

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Novigrada-Cittanova za 2014. godinu

Dječji vrtić Tičići - 2014. godina

Muzej-Museo Lapidarium - 2014. godina

Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova - 2014. godina

Dječji vrtić Suncokret / Scuola dell'infanzia Girasole - 2014. godina

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.