Financijsko upravljanje i kontrola

Izvješće o dodijeljenim bespovratnim potporama za 2020. godinu

Grad Novigrad-Cittanova - Konsolidirana financijska izvješća 2020.

Izvješće o raspoređenim i isplaćenim sredstvima za redovito financiranje političkih stranaka u 2020. godini

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu

Grad Novigrad-Cittanova-Popis korisnika donacija i sponzorstava u 2020. godini

Izvješće o raspoređenim i isplaćenim sredstvima za redovito financiranje političkih stranaka u 2019. godini

Grad Novigrad-Cittanova - Konsolidirana financijska izvješća 2019.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu.

Grad Novigrad-Cittanova - Popis korisnika donacija i sponzorstava u 2019. godini

Grad Novigrad-Cittanova - Konsolidirana financijska izvješća 2018.

Dječji vrtić Tičići - Odluka o Planu jednostavne nabave za 2019. godinu

Dječji vrtić Tičići - Financijski plan za 2019. godinu

Dječji vrtić Tičići - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima u 2018. godini

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu.

Grad Novigrad-Cittanova - Popis korisnika donacija i sponzorstava u 2018. godini

Grad Novigrad-Cittanova - Konsolidirana financijska izvješća 2017.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Novigrada-Cittanova za 2017. godinu

Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - 2017. godina

Grad Novigrad-Cittanova - Popis korisnika donacija i sponzorstava u 2017. godini

Grad Novigrad-Cittanova - Konsolidirana financijska izvješća 2016.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Novigrada-Cittanova za 2016. godinu

Neapolis d.o.o. - Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Muzej Lapidarium - 2016. godina

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova - 2016. godina

Neapolis d.o.o. Novigrad - Popis donacija i sponzorstava u 2016. godini

Popis korisnika donacija i sponzorstava Grada Novigrada-Cittanova u 2016. godini

Neapolis d.o.o. - Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

Neapolis d.o.o. - Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu

Grad Novigrad-Cittanova - Evidencija ugovora 2015.

Grad Novigrad-Cittanova - Konsolidirana financijska izvješća 2015.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Novigrada-Cittanova za 2015. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Gradska knjižnica - 2015

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Muzej Lapidarium - 2015

Neapolis d.o.o. Novigrad - Popis korisnika donacija i sponzorstava u 2015. godini

Grad Novigrad-Cittanova - Popis korisnika donacija i sponzorstava u 2015. godini

Grad Novigrad-Cittanova - Konsolidirana financijska izvješća 2014

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Novigrada-Cittanova za 2014. godinu

Dječji vrtić Tičići - 2014. godina

Muzej-Museo Lapidarium - 2014. godina

Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova - 2014. godina

Dječji vrtić Suncokret / Scuola dell'infanzia Girasole - 2014. godina

Neapolis d.o.o. Novigrad - Popis korisnika donacija i sponzorstava u 2014. godini

Grad Novigrad-Cittanova - Popis korisnika donacija i sponzorstava u 2014. godini

Objava podataka o sponzorstvima i donacijama - Grad Novigrad-Cittanova

Objava ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim ili pravnim osobama

Objava podataka o sponzorstvima i donacijama - Neapolis sport d.o.o. Novigrad

Popis korisnika sponzorstava i donacija - Neapolis d.o.o. Novigrad

Popis korisnika sponzorstava i donacija - Grad Novigrad-Cittanova

Financijsko upravljanje i kontrola

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.