Natječaji i oglasi

JAVNI POZIV-Prijava za posao popisivača/kontrolora u provedbi Popisa stanovništva u RH 2021. - ROK ZA PRIJAVU PRODUŽEN DO 18.7.

Oglas za prijam u službu - Voditelj odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo

Odluka o poništaju oglasa za zapošljavanje Savjetnika za pravne poslove II

Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urban. plana uređenja poslovne zone St.Vinjeri

Odluka Stožera CZRH od 23.12.2021.

OBAVIJEST o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Stancija Vinjeri

ODLUKA o poništenju natječaja za prijam u službu - Pročelnik UO za proračun i gospodarstvo

NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim studentima – deficitarna zanimanja (ak. g. 2021./2022)

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU - Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU - Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Obavijest o izdavanju građevinske dozvole - Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

COVID-19 - Odluke Stožera CZ RH od 15.12.2021.

Odluka o poništenju oglasa - Voditelj odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo

Upute kandidatima u postupku oglasa za prijam u službu na radno mjesto – Savjetnik za pravne poslove II

Upute kandidatima u postupku oglasa za prijam u službu na radno mjesto – Referent za lokalne poreze i poreznu ovrhu

6. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (15.12.2021.)

Izvješće o savjetovanju s javnošću o nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija - Bodovne liste

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

5. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (8.12.2021.)

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Referenta za lokalne poreze i poreznu ovrhu

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Savjetnika za pravne poslove II

OGLAS za prijam u službu na radno mjesto Voditelj odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo

Odluke Stožera CZ RH od 30. 11. 2021.

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu - Referent za lokalne poreze i poreznu ovrhu

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Centra za manifestacije i kulturu Novigrad-Cittanova

NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora - Velika ulica 1

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - Radno mjesto: Referent za lokalne poreze i poreznu ovrhu

NATJEČAJ za prijam u službu - Radno mjesto: Pročelnik Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo

NATJEČAJ za prijam u službu - radno mjesto: Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

JAVNI POZIV za novčanu nagradu odličnim studentima (u ak. godini 2021/2022)

TZG Novigrada-Cittanova - JAVNI POZIV za dodjelu potpore manifestacijama/projektima u 2022. godini

Upute kandidatima u postupku natječaja za radno mjesto: Voditelj odsjeka za pravne poslove

DND Novigrad-Cittanova - Poziv za dostavu podataka djece predškolske dobi koja ne pohađaju vrtić

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto Voditelja/ice Odsjeka za pravne poslove

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima (ak. god. 2021/2022.)

Popis poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova koji su predmet kupoprodaje

Obavijest o javnoj raspravi - IiD UPU poslovne zone Stancija Vinjeri

Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup poslovnog prostora (bivši peroni autobusnog kolodovora)

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola - Bodovne liste

4. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Stožer CZ RH - Izmjene Odluka o provođenju epidemioloških mjera (29.9.2021.)

Stožer CZ RH - Odluke o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera - zdravstvo i socijalna skrb (28.9.2021.)

ODLUKA o prodaji nekretnine - k.č.br. 2300 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

RJEŠENJE o izdavanju građevinske dozvole - Prometnica D75 (2. faza)

RJEŠENJE o izdavanju građevinske dozvole - Prometnica D75 (1. faza)

3. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2022. godinu

ODLUKA o sufinanciranju troškova školskog prijevoza učenika/ca srednjih škola

ODLUKA o financiranju obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Rekonstrukcija prometnice D75 - 2. faza

Natječaj za zakup poslovnog prostora (Ribarnička ul. 4)

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta u ponovnom postupku izdavanja građevinske dozvole - rekonstrukcija D75

2. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

RJEŠENJE o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole - Nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Odluka Gradskog izbornog povjerenstva o naknadi troškova izborne promidžbe

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izmještanje magistralnog cjevovoda-Bikokere

Stožer CZ RH - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje jadranskih županija (od 26.7.2021.)

OBAVIJEST - Preuzimanje besplatnih spremnika za papir i plastiku (23-30.7.2021.)

OBAVIJEST o javnoj raspravi o Prijedlogu II Izmjena i dopuna DPU radne zone Sv. Vidal

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - Prometnica i prateća infrastruktura-Bikokere

JAVNI POZIV - Dodjela nepovratnih sredstava temeljem Programa za poticanje razvoja poduzetništva za 2021. godinu

Javni poziv odličnim učenicima srednjih škola za novčanu nagradu Grada

Upute kandidatima u postupku natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši referent za pisarnicu i arhiv

Stožer CZIŽ - Poštivanje nužne epidemiološke mjere za javna događanja i okupljanja (5.7.2021.)

POZIV - Dostava prijedloga za dodjelu Plaketa zaslužnim sportašima, sportskim djelatnicima i klubovima Grada Novigrada-Cittanova

Stožer CZIŽ - Informacija o prijevozu preminule osobe zaražene koronavirusom na području IŽ (30.6.2021.)

Izvješće o troškovima provedbe lokalnih izbora

ODLUKA o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova (k.č.br. 1627)

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Viši referent za pisarnicu i arhiv

Stožer CZRH - Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama - Ograničavanje okupljanja i druge nužne mjere (18.6.2021.)

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova - Dnevni red

Javni poziv na cijepljenje protiv bolesti COVID-19

POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

NATJEČAJ za dodjelu javne površine za postavljanje prodajnog štanda - Kastanija

Konačni rezultati izbora zamj. gradonačelnika Grada Novigrada-Cittanova-talijanska nacionalna manjina (objava: 20.5.2021/10:15h)

Konačni rezultati izbora gradonačelnika Grada Novigrada-Cittanova (objava: 20.5.2021/10:15h)

Konačni rezultati izbora članova Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova (objava: 20.5.2021/10:15h)

Stožer CZRH-Izmjena Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama (Pučka otvorena učilišta i autoškole-predavanja po modelu A /uživo/)

REZULTATI IZBORA zamjenika gradonačelnika iz reda talijanske nacionalne manjine (objavljeno: 17.5.2021./11h)

REZULTATI IZBORA gradonačelnika Grada Novigrada-Cittanova (objavljeno: 17.5.2021./11h)

Stožer CZIŽ - Odluka o načinu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama u IŽ od 17. 5. 2021.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Novigrada-Cittanova u 2021. godini

PROGRAM POTPORA poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu

Natječaj za zakup djela građevinskog zemljišta -Tere k.č.br. 2770-1

Stožer CZIŽ - Odluka o načinu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama u IŽ (19-23.4.2021.)

Odluka o produljenju nužnih epidemioloških mjera za područje IŽ do 26.4. (12.4.2021.)

Stožer CZIŽ – Odluka o odvijanju nastave u osnovnim i srednjim školama (12.-17.4.2021.)

35. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga u 2021. godini

Stožer CŽRH - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Istarske županije (30.3.2021.)

Stožer CZ IŽ - Odluka o smanjenju redovitog programa djelatnosti Opće bolnice Pula (29.3.2021.)

Stožer CZ IŽ - Odluka o lokacijama cijepljenja na području Pule i Poreča (29.3.2021.)

Stožer CZIŽ - Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera (29.3.2021.)

Upute kandidatima u postupku natječaja za prijam u službu na radno mjesto - Prometni redar

Natječaj za dodjelu javne površine za postavu štanda – Mandrač (pozicija 12)

Natječaj za zakup javne površine za postavu kioska – Mlinska ulica

[ 1 / 7 ]  1 2 3 >  Last ›

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.