ODLUKA o prodaji nekretnine - k.č.br. 2300 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.