Prostorno-planska dokumentacija

Prostorni planovi na snazi na području Grada Novigrada-Cittanova

DPU Područja Vidal (SN 02/21)

UPU sportske zone i dijela naselja Karpinjan (SN 02/21)

UPU Stancijeta (SN GN 17/20)

UPU stambenog naselja Šaini jug I (SN GN 13/2019)

DPU Fakinija-Strada Kontesa (SN GN 5/17)

UPU Turističko-ugostiteljskog područja Tere-zapad (SN GN 2/17)

UPU Novi Benedikt-Dajla (SN GN 7/16)

DPU Šaini - Izmjene i dopune (SN GN 3/00, 1/01, 4/10 i 4/16)

UPU Ugostiteljsko-turističke zone Tere-istok (SN GN 08/15)

UPU Ugostiteljsko-turističke zone Antenal (SN GN 09/14)

UPU Radne zone Sveti Vidal 2 - Izmjene i dopune (SN GN 11/14)

UPU stambenog naselja Bikokere (SN GN 7/14)

DPU Sveti Anton - III. Izmjene i dopune (SN GN 1/16)

UPU Stancija Roželo - stambeno naselje (SN GN 4/10)

UPU Stancija Vinjeri - poslovna zona (SN GN 5/10)

DPU Belveder–Dajla (SN GN 2/12. i SN GN 2/13.)

DPU Sportska zona Marketi (SN GN 2/08 i 3/13)

DPU Radna zona Sveti Vidal (SN GN 7/10)

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.