Proračun

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2022. godinu (15.12.2021.)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu (15.12.2021.)

Prijedlog proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2022. godinu (8.12.2021.)

Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2021 godinu

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu (22.12.2020.)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu (22.12.2020.)

Prijedlog proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu

Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu (14.12.2019.)

2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu (14.12.2019.)

Prijedlog proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu - 1. čitanje (3.12.2019.)

Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu (18.6.2019.)

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu (18.12.2018.)

2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu (18.12.2018.)

Prijedlog proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu - 1. čitanje (7.12.2018.)

Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu (31.7.2018.)

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu (21.12.2017.)

Prijedlog proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu - 1. čitanje (14.12.2017.)

Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2017. godinu

Izmjene i dopune proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2017. godinu (21.12.2017.)

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2017. godinu (14.12.2016.)

Prijedlog proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2017. godinu - 1. čitanje (29.11.2016.)

Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2016. godinu

2. Izmjene i dopune proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2016. godinu (14.12.2016.)

Izmjene i dopune proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2016. godinu (2.8.2016.)

Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2016. g (2.8.2016.)

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2016. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2016. godinu - 1. čitanje (2.12.2015.)

Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2015. godinu

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2015. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2015. godinu - 1. čitanje (27.11.2014.)

Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2014. godinu

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2014. godinu

Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2013. godinu

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2013. godinu

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2012. godinu

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.