Prostorni plan

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova (SN 02/21)

II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova (SN 10/20)

Prostorni plan uređenja Grada Novigrada-Cittanova (SN 01/08, 04/11, 04/12 – Ispravak 01/14 i 07/14)

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.