Savjetovanje s javnošću

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU - Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU - Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Savjetovanje s javnošću - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o gradskim porezima Grada Novigrada-Cittanova

Program ukupnog razvoja Grada Novigrada-Cittanova 2021 - 2027

Savjetovanje s javnošću - Prijedlog odluke o porezima

Savjetovanje s javnošću u 2019. godini

NEAPOLIS - Savjetovanje s javnošću - Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja

NEAPOLIS - Savjetovanje s javnošću - Opći uvjeti isporuke komun. usluge javne tržnice na malo

Savjetovanje s javnošću (15.3.-15.4.) - Odluke o komunalnim djelatnostima

Rekonstrukcija kino-dvorane - Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Rekonstrukcija kino-dvorane - Prethodno javno savjetovanje

Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza - Grad Novigrad - Cittanova

Savjetovanje s javnošću u 2018. godini

Savjetovanje s javnošću u 2017. godini

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.