Savjetodavna tijela

Komisije i povjerenstva - Gradsko vijeće

Povjerenstvo za izradu Odluke o sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova

Saznajte više


Sonja Šikanić, Predsjednica

Željka Bulić Malinarich, Članica

Sania Blaškić, Članica

Komisije i povjerenstva - Gradonačelnik

Stručno povjerenstvo za praćenje razvoja i predlaganje mjera za unapređenje ekonomskog, društvenog i komunalnog standarda Grada Novigrada-Cittanova

Saznajte više


Morena Moferdin, društvene djelatnosti

Morena Fabris, gospodarstvo / obrtništvo

Matija Luk, prostorno uređenje

Denis Ivošević, turizam

Komisije i povjerenstva - Gradsko vijeće

Povjerenstvo za utvrđivanje naplate i otpisa potraživanja Grada Novigrada-Cittanova

Saznajte više


Snježana Kulišić, Predsjednica

Miloš Šverko, član

Morena Fabris, članica

Dario Perić, član

Ilija Bradarić, član

Komisije i povjerenstva - Gradsko vijeće

Mandatno-verifikacijska komisija

Saznajte više


Ilari Miani, predsjednica

Dario Perić, član

Željka Bulić Malinarich, članica

Komisije i povjerenstva - Gradsko vijeće

Komisija za izbor i imenovanja

Saznajte više


Dijana Lipovac Matić, predsjednica

Elena Vesnaver Radeljak, članica

Elvis Anić, član

Komisije i povjerenstva - Gradsko vijeće

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova čija vrijednost prelazi 0,5% proračuna

Saznajte više


Ivo Žuvela, predsjednik

Antonio Zancola, član

Eleonora Kotiga Vaš, članica

Romano Fabijančić, član

Mato Gavrić, član

Komisije i povjerenstva - Gradonačelnik

Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrad - Cittanova

Saznajte više


Alen Luk, predsjednik

Ana Karlović, članica

Traude Starić, članica

Komisije i povjerenstva - Gradsko vijeće

Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Saznajte više


Alen Luk, dipl. ing. agr., predsjednik

Stilver Milić, mag.ing.geod.et geoinf, član

Sania Blaškić, dipl. iur., članica

Komisije i povjerenstva - Gradsko vijeće

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova grada Novigrada-Cittanova

Saznajte više


Ljiljana Kostić, predsjednica

Marija Kantura, članica

Dijana Lipovac, članica

Ilari Miani, članica

Marijana Bradarić, članica

Komisije i povjerenstva - Gradsko vijeće

Komisija za dodjelu priznanja Grada Novigrada - Cittanova

Saznajte više


Sonja Jurcan, predsjednica

Paola Legović Hrobat, članica

Dubravko Žic, član

Lorena Ferenac, članica

Šime Jurica, član

Komisije i povjerenstva - Gradsko vijeće

Komisija za predstavke i pritužbe

Saznajte više


Mato Gavrić, predsjednik

Marina Peršurić Antonić, članica

Sergio Stojnić, član

Komisije i povjerenstva - Gradsko vijeće

Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

Saznajte više


Davor Frantal , predsjednik

Iva Olujić, članica

Ivica Gale, član

Komisije i povjerenstva - Gradsko vijeće

Odbor za društvene djelatnosti

Saznajte više


Sonja Šikanić, predsjednica

Iva Olujić, članica

Dijana Lipovac Matić, članica

Danijel Pasuli, član

Goran Paurević, član

Jerica Ziherl, članica

Snježana Kulišić, članica

Komisije i povjerenstva - Gradsko vijeće

Odbor za financije i proračun

Saznajte više


Dolores Mihelić Malbašić, predsjednica

Morena Fabris, članica

Ilari Miani, članica

Denis Šerbečić, član

Valentina Ivančić, članica

Anton Beaković, član

Željka Bulić Malinarich, članica

Komisije i povjerenstva - Gradsko vijeće

Odbor za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Saznajte više


Moreno Ivančić, predsjednik

Anton Ukaj, član

Orieta Vrcelj, članica

Elvis Anić, član

Robert Radizlović, član

Matea Šverko , članica

Damjan Ribarić, član

Komisije i povjerenstva - Gradsko vijeće

Komisija za pitanja i zaštitu autohtone talijanske nacionalne zajednice

Saznajte više


Antonio Zancola, Predsjednik

Cristina Fattori, član

Glauco Bevilacqua, član

Komisije i povjerenstva - Gradsko vijeće

Povjerenstvo za popis birača

Saznajte više


Andrea Zancola, Predsjednik

Leonardo Palčić, član

Luana Fero, članica

Josip Medica, član

Elena Vesnaver Radeljak, članica

Komisije i povjerenstva - Gradonačelnik

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Novigrada-Cittanova čija vrijednost ne prelazi 0,5% proračuna

Saznajte više


Leonardo Palčić, predsjednik

Andrea Zancola, član

Antea Zugan, članica

Komisije i povjerenstva - Gradonačelnik

Socijalno vijeće

Saznajte više


Nevija Ritoša, predsjednica

Vivijana Fakin, zamjenica predsjednice

Ida Matejčić, članica

Zorica Valenta, članica

Marija Sain, članica

Tajana Pištan, članica

Sara Findrik, članica

Komisije i povjerenstva - Gradonačelnik

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

Saznajte više


Morena Moferdin, predsjednica

Gabrijela Debelić , članica

Eva Fernetich, članica

Komisije i povjerenstva - Gradonačelnik

Komisija za reviziju odluke o prometu

Saznajte više


Alen Luk, predsjednik

Davor Renić, član

Sandro Markežić, član

Denis Bukovac, član

Dalibor Vošten, član

Elena Kosanović, član

Komisije i povjerenstva - Gradonačelnik

Povjerenstvo za obradu prijava i praćenje izvršenja programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina registriranih kao kulturno dobro

Saznajte više


Adriano Petretić, predsjednik

Dalibor Vošten, član

Ivana Velenik, član

Matija Luk, član

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.