Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta novigrad.hr

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta novigrad.hr

Grad Novigrad - Cittanova nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnim u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju novigrad.hr.


Izjava o pristupačnosti posljednji puta je revidirana 15. rujna 2021. godine.Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija novigrad.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.


Nepristupačni sadržaj

Mrežna lokacija novigrad.hr dijelom je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • - ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta
  • - iako je većina elemenata oblikovana prema HTML standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju,
  • - nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi,
  • - neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • - nekim slikovnim sadržajima nedostaju 'alt' tagovi

Podizanje razine pristupačnosti

Grad Novigrad - Cittanova će provesti dodatne mjere za rješavanje nepristupačnog sadržaja mrežne lokacije novigrad.hr u maksimalnoj mogućoj mjeri u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom. U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije novigrad.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.


Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 10. kolovoza 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti pomoću online alata. Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: Google Chrome, Mozilla Firefox,MS Win10, iOS Safari, iPhoneXS .


Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije novigrad.hr korisnici mogu uputiti na službene kontakt podatke Grada Novigrad - Cittanova: .(JavaScript must be enabled to view this email address) Tel: +385 (0)52 757 055 Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 15.30


Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: .(JavaScript must be enabled to view this email address).


 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.