O Novigradu / Spomenička baština /

Bifora

Uklanjanjem žbuke s pročelja zgrade na Trgu Pozzeto 1994. godine otkrivena je kasnogotička bifora, naknadno uzidana kao spolija. Vjerojatno je prenijeta iz jedne od srednjovjekovnih crkvi koje su se nalazile unutar novigradskih zidina.
 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.