O Novigradu / Spomenička baština /

Lapidarium

Lapidarij je muzeološka zbirka 93 kamena spomenika iz antičkoga doba te ranog i kasnog srednjeg vijeka, jedna od najvažnijih te vrste u Hrvatskoj. Zbirka obuhvaća arhitektonske elemente (pragove, nadprozornike, tranzene, grbove i dr.) te, većim dijelom, elemente liturgijskog namještaja (oltarne ploče, dijelove ciborija, pilastre, kapitele i dr.). Najvažniji dio novigradskog lapidarija ranosrednjovjekovna je zbirka u kojoj se ističe dobro sačuvani Mauricijev ciborij s kraja VIII. st., jedan od rijetkih primjera rane karolinške umjetnosti na ovomu području. Zbog zabrinjavajućeg stanja dragocjenih spomenika, zbirka je 1994. godine izvađena iz dotadašnjeg izložbenog prostora (prizemlje palače Rigo). Pod stručnim nadzorom spomenici su zbrinuti i podvrgnuti temeljitom saniranju i konzerviranju. Godine 2004. započeli su radovi na zgradi gradskog muzeja, Lapidariuma, koji je dovršen i otvoren krajem 2006. godine. U Muzej Lapidarium trajno je smještena reprezentativna zbirka novigradskih lapida.
 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.