O Novigradu / Spomenička baština /

Sakralne slike

Nepoznati autor, Bogorodica sa sv. Maksimom i sv. Pelagijem
Crkva sv. Pelagija i sv. Maksima
Ulje na platnu

Oltarna pala nalazi se na jugoistočnom oltaru župne crkve. Usprkos oštećenju, nazire se da je slika kvalitetan rad nepoznatog majstora venecijanskoga porijekla iz kraja XVI. stoljeća. U sredini XVII. st. novigradski biskup Tom(m)asini ovu oltarnu palu navodi kao vrijednu sliku venecijanske škole. Na temelju podataka iz novigradskog biskupskog arhiva, don Luigi Parentin navodi da je slika oštećena za provale Turaka (1687.). Tadašnji biskup Gabrielli nije dopustio da sliku restaurira slikar-svećenik, nego traži dobroga slikara. Slika je restaurirana tek 1784. za biskupa Bozzantina koji je rad povjerio slikaru Gaetanu Zampiniju. Međutim, grubi retuši i preslikanja na slici izvedeni u prošlom stoljeću umanjili su njezinu ljepotu.


Carlo Alvise Fabris, Sv. Karlo, sv. Lucija i sv. Antun opat, 1776.
Crkva sv. Pelagija i sv. Maksima
Ulje na platnu

Ova oltarna pala dio je kompozicije jugozapadnog oltara župne crkve - posrijedi je čest setečentistički prizor Sacra Conversazione. Slika je dar istoimene novigradske bratovštine župnoj crkvi. Slikar Carlo Alvise Fabris jedan je od bezbroja slikara koji su u drugoj polovini XVIII. st. radili po narudžbi u mnogobrojnim radionicama venecijanske škole. Slika Sv. Karlo, sv. Lucija i sv. Antun opat uklapa se dakle u korpus sakralnog baroknog slikarstva sjevernojadranskoga prostora, koji ne zaostaje za istodobnim stilskim trendovima srednjoevropskoga kulturnog kruga. Ova je oltarna pala restaurirana 1997. godine u Hrvatskom restauratorskom zavodu u Zagrebu.


Nicolo' Viezzoli, Sv. Petar, sv. Agata i sv. Maksim
Crkva sv. Pelagija i sv. Maksima
Ulje na platnu

Ova oltarna pala nalazi se na sjeveroistočnom oltaru župne crkve. O samomu autoru nemamo podataka. Slika je vjerojatno nastala na kraju XVIII. st. i domaćega je porijekla. Na početku XX. st. na njoj su izvedeni sitniji restauratorski zahvati.


Nepoznati autor, Portret biskupa Giacoma Filippa Tom(m)asinija
Crkva sv. Pelagija i sv. Maksima
Ulje na platnu

U župnoj crkvi pohranjena je i serija od tridesetak biskupskih portreta. Na svakom portretu naznačeno je ime biskupa i vrijeme njegova službovanja u Novigradu. Portreti nemaju umjetničku nego povijesno-dokumentarnu vrijednost. Serija je nastala po narudžbi biskupa Gabriellija 1712. godine.
 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.