Vijesti

LAG „Sjeverna Istra“ objavio natječaj za tip operacije 4.1.1. iz svoje Lokalne razvojne strategije

27.03.2019. /// Novigrad Vijesti / Poljoprivreda
Temeljem Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i Lokalne razvoje strategije 2014. – 2020. LAG-a „Sjeverna Istra“, Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“ dana 25. ožujka 2019. je objavila LAG-natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Predmet Natječaja jest potpora za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Sjeverna Istra“, zavisno od organizacijskog oblika.

Ova će operacija doprinijeti poboljšanju ukupne učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 3. travnja 2019. godine do 3. svibnja 2019. godine.
Ukupni raspoloživi iznos sredstava za Natječaj iznosi ukupno 676.034,62 HRK, najniža ukupna vrijednost javne potpore iznosi 5.000 EUR, a najviša iznosi 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:
a) fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika
b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:
• dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:
a) za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR
b) za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR
• fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta
• mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi nositelji projekta na ovom Natječaju
• proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika
• pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore)
• kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore).

S tim u svezi prihvatljive aktivnosti unutar Natječaja su sljedeće: ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za životinje, zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva, objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje i sl., novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje, kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila, restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta i ostalo navedeno u samom Natječaju.

Pozivaju se svi zainteresirani s područja LAG-a „Sjeverna Istra“ na radionice na kojima će se predstaviti detalji Natječaja te pružiti savjeti od strane zaposlenika LAG-a za kvalitetnu pripremu i prijavu projekta. Radionice će se održati na sljedećim lokacijama:
- u Umagu, Gradska vijećnica Grada Umaga, G. Garibaldi 6, dana 28. ožujka 2019. godine s početkom u 19:00 sati
- u Vižinadi, Talijanska Zajednica Vižinade, Vižinada 19, I.Kat, dana 1. travnja 2019. godine s početkom u 19:00 sati

Natječaj kao i sva prateća dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama LAG-a „Sjeverna Istra“ (www.lag-sjevernaistra.hr).
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.