Vijesti

Na 17. sjednici Gradskog vijeća raspisani izbori za vijeća Mjesnih odbora

26.04.2019. /// Novigrad Vijesti / Gradsko vijeće
U četvrtak 25. travnja održana je 17. sjednica Gradskog vijeća, s jednom točkom dnevnog reda.

Usvojena je naime Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Novigrada–Cittanova, koju je ukratko predstavio pročelnik Alen Luk. Izbori će se, temeljem ove Odluke, održati 26. svibnja, na isti da kada se održavaju i izbori za EU parlament. Sukladno gradskom Statutu, birat će se vijeća za četiri MO-a: Novigrad 1, za dio naselja Novigrad–Cittanova (starogradska jezgra, do križanja s državnom cestom DC 75); Novigrad 2, za drugi dio naselja Novigrad–Cittanova (Karpinjan, Šaini, Vidal i Marketi); Dajla, za naselja Dajla i Mareda; te Bužinija, za naselja Bužinija i Antenal. Prema broju birača najmanji je mjesni odbor Dajla, dok ostala tri mjesna odbora imaju podjednak broj glasača, od 1.000 do 1.200. Svaki Mjesni odbor ima po sedam članova. Izbori se održavaju svake četiri godine. Izborne kandidature mogu istaknuti političke stranke i grupe birača, uz prikupljenih 30 potpisa birača. Rok za kandidiranje je 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. Za člana vijeća MO-a može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području MO-a čije se vijeće bira. Član vijeća ne može istovremeno biti gradonačelnik Grada odnosno njegov zamjenik, te član uprave trgovačkog društva u većinskom vlasništvu Grada, ravnatelj ustanove kojoj je Grad osnivač. Osobe na tim funkcijama mogu biti kandidati na listama, ali zbog nespojive dužnosti, ukoliko budu izabrani, moraju dati ostavku.

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Novigrada–Cittanova objavljena je u Službenim novinama Grada Novigrada-Cittanova 25. travnja 2019.

LINK > (SN 4/2019)
LINK > Objava biračima
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.