Vijesti

U Novigradu održan URBACT Campus za hrvatske i slovenske gradove

03.06.2019. /// Novigrad Vijesti
U Novigradu je 23. i 24. svibnja, u organizaciji Udruge gradova, kao Nacionalne kontakt točke, u suradnji s kontakt točkom iz Slovenije, održan URBACT Campus za hrvatske i slovenske gradove koji sudjeluju u Mrežama za transfer u sklopu URBACT III programa.

Kao najčešći problem sudionici su naveli slab odaziv građana i dionika kod pripreme i provedbe projektnih aktivnosti. Kao preporuke i moguća rješenja naveli su više izravne komunikacije (1 na 1), prilagođavanje termina aktivnosti, mijenjanje lokacija sastanaka te spajanje aktivnosti s postojećim aktivnostima koje okupljaju veći broj ljudi. Naglašeno je i kako je veoma važno na samom početku jasno predstaviti okvire i mogućnosti u vezi provedbe projekta kako nitko od sudionika ne bi imao kriva i/ili nerealna očekivanja, a od presudne važnosti je uvijek dati povratnu informaciju u vezi svakog prijedloga ili ideje. Korisno je predstaviti i primjere dobrih praksi iz prošlih projekata kako bi se poslala slika o tome da su rezultati mogući i dosegljivi.

Kampus je završio studijskim posjetom lokaciji gdje se provode aktivnosti vrtića u šumi, koji je izvrstan primjer suradnje jedinice lokalne samouprave, Grada Novigrada-Cittanova, i organizacije civilnog društva. Vrtić je ponudio nove izvanškolske aktivnosti te utječe na razvoj vještina mnogobrojne djece s područja grada, ali i okolice.

Za manje od mjesec dana bit će poznati rezultati posljednjeg poziva u sklopu URBACT III programa, onog za Mreže za planiranje, a na koji se javilo ukupno 17 hrvatskih gradova.
 

 
 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.