Impressum

Službene web stranice Grada Novigrad-Cittanova


Adresa (URL): https://www.novigrad.hr

Izdavač:
Grad Novigrad-Cittanova
Veliki trg 1
52466 Novigrad-Cittanova

Za izdavača:
Gradonačelnik Anteo Milos

Urednica sadržaja:
Jasminka Vidan Vaš

Administratori sadržaja:
Corinne Pozzecco
Jasminka Vidan Vaš

Kontakt: info@novigrad.hr

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content