Javna nabava

Javna nadmetanja Grada Novigrad-Cittanova u Narodnim novinama dostupna su na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Datum: 5.2.2021.

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske

Pregled objavljenih registara ugovora : https://eojn.nn.hr/Spin/application/ipn/JavniReporti/RptRegistarUgovora.aspx

Pregled Planova nabave:
https://eojn.nn.hr/Spin/application/ipn/JavniReporti/RptPlanoviNabave.aspx

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content