Ministarstvo poljoprivrede osiguralo 2,39 milijuna eura potpore ribarima

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi, drugi po redu natječaj za dodjelu potpore za ulaganja u sektoru gospodarskog ribolova, s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i kvalitete ulova.
Ribarima je na raspolaganju ukupno 2,39 milijuna eura javne potpore, od čega 1,79 milijuna eura iz proračuna Europske unije, a 0,5 milijuna eura iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Ulaganja koja se mogu sufinancirati u okviru ove mjere obuhvaćaju ulaganja i aktivnosti koje se provode na ribarskim plovilima u svrhu prilagodbe i/ili modernizacije plovila, kao što su ulaganja u rukovanje, očuvanje i samostalnu preradu vlastitog ulova, sustave sljedivosti i pakiranje vlastitih proizvoda. Osim samog ribarskog plovila, potpora se može ostvariti i za ulaganja koja se provode izvan ribarskih plovila, ali su vezana i provode se s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete proizvoda ribarskog plovila odnosno ulova.
Korisnici potpore mogu biti vlasnici i/ili ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru i na slatkim vodama, a prijave se mogu podnositi do 1.studenoga 2020. godine.
Do sada je kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. godine u okviru ove mjere proveden jedan natječaj u sklopu kojega je za stvaranje i unaprjeđenje dodane vrijednosti i kvalitete ulova Ministarstvo poljoprivrede korisnicima, njih ukupno 64, dodijelilo i isplatilo preko 7 milijuna kuna javne potpore.
Sufinanciranjem kroz novi natječaj nastavit će se jačati konkurentnost i ravnopravnost naših ribara i pomoći postizanju primjerenog životnog standarda ovoga za Republiku Hrvatsku jako važnog sektora.
Više informacija o detaljima natječaja možete pronaći na ovom LINKU.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content