Obilazak gradilišta na pročistaču otpadnih voda u Kastaniji – u pokusni rad bit će pušten koncem kolovoza

Radovi na vrlo zahtjevnoj infrastrukturnoj investiciji – uređaju za pročišćenje otpadnih voda u novigradskoj Kastaniji ušli su završnu fazu, pa je tim povodom organiziran obilazak gradilišta za predstavnike medija na čelu s Krešimirom Vedom, direktorom tvrtke nositelja projekta, trgovačkim društvom „6. maj odvodnja“ d.o.o. Umag i Anteom Milosem, gradonačelnikom Grada Novigrada-Cittanova.

Uvodno je Krešimir Vedo naveo da svi radovi teku prema utvrđenim rokovima te se početak rada postrojenja očekuje koncem ljeta, kao faza pokusnog rada koja će trajati godinu dana. Konačni dovršetak radova predviđen je za kolovoz 2024. godine. Prisutne je ukratko upoznao s cjelokupnim projektom Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag – Savudrija – Novigrad“. Vedo se u svom obraćanju fokusirao na karakteristike i značaj ovog novigradskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

– Još u 2009. godini uz pomoć Svjetske banke u okviru projekta Jadran ovdje je izgrađen uređaj s prvim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda na koji se priključilo 95% novigradskih domaćinstava i gospodarstava. U 2013. godini započinjemo pregovore s EU, a 2017. potpisujemo ugovor o sufinanciranju projekta nadogradnje pročistača na ovaj postojeći, s prvog na treći stupanj pročišćenja, što je od iznimne važnosti i bitno mijenja kvalitetu vode dobivenu pročišćavanjem na trećem stupnju. Radi se o zadnjim tehnološkim dostignućima, najvišem komercijalnom stupnju pročišćenja otpadnih voda i praktički ne postoji kvalitetniji stupanj od ovoga. Na taj ćemo način ostvariti najviši stupanj pročišćenih voda prije puštanja u more, no bitnost je da će se takva voda moći i ponovo koristiti za zalijevanje javnih zelenih površina ili pranje cesta. Ukupni kapacitet novog uređaja bit će 30.000 ES, što zapravo predstavlja ekvivalent broja stanovnika za koje je uređaj maksimalno kapacitiran, a moguće je zadovoljiti i potrebe za desetak posto više stanovnika, što je osobito važno u špici ljetne sezone. Još nije predviđena njegova primjena u navodnjavanju poljoprivrednih površina, ali su stvorene sve pretpostavke za korištenje i u te svrhe. U oba postrojenja, umaškom i novigradskom, planiramo zaposliti 13 zaposlenika, većinom znanstvenika iz područja biologije i kemije, koji će se konstantno baviti mjerenjima i ispitivanjima kakvoće vode. Kroz preko trideset točaka mjerenja i analize konstantno će održavati kakvoću dobivene vode u nekom idealnom opsegu, prenio je Vedo.

Početak pokusnog rada postrojenja očekuje se koncem ljeta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 51 milijun eura, od čega su bespovratna sredstva 42 milijuna eura ostvarena iz Kohezijskog fonda. S pet milijuna eura projekt sufinancira hrvatska vlada, drugih pet Hrvatske vode, također bespovratno, dok razliku od desetak posto do ukupnog iznosa snosi tvrtka 6. maj odvodnja, odnosno JLS. 

Radovi na poboljšanju novigradskog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda predviđeni su i za područje općine Brtonigla, pa će po dovršetku investicije čitav sustav fekalne odvodnje s područja Grada Novigrada-Cittanova i Općine Brtonigla biti povezan na ovaj jedinstven uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Kastaniji. Time će se ostvariti najviši stupanj pročišćavanja voda bez potencijalnih negativnih učinaka ispuštanja u more. Isto tako, na pročistač se omogućava povezivanje i preostalih pet posto novigradskih naselja koja do danas nisu bila priključena na uređaj. To su Kršin i Stancija Grande, a u izradi je i projektna dokumentacija za prigradsko naselje Zidine. Na taj način će gotovo sto posto domaćinstava i gospodarstava u Gradu Novigradu-Cittanova biti spojeno na fekalni sustav odvodnje, što je pravi kuriozitet u Hrvatskoj. Gradonačelnik Milos se osvrnuo na značaj ovog krucijalnog projekta u podizanju kvalitete života u lokalnoj zajednici.

– Pretpostavljam da ne postoji niti jedna JLS u Hrvatskoj poput naše sa stopostotnom priključenošću na pročistač. Srećom, naša tipologija i konfiguracija terena su to omogućile, pa smo se založili da sva domaćinstva i gospodarstvenici budu priključeni na sustav. Uz sve to, ističem kako ćemo s primjenom najsuvremenije tehnologije u pročistaču djelovati na čišći okoliš, čišće podzemne vode, kao i čišće more, čime doprinosimo i zaštiti eko sustava kao i morskih organizama. Klimatske promjene odrazile su se i na naše podneblje. Prisjetimo se lanjske suše kao i nekih iz ranijih godina, stoga će nam od osobite koristi biti ponovno raspolaganje i korištenje pročišćene vode iz pročistača, osobito ljeti kad nam je postojeći uređaj bio pod velikim opterećenjem i teško se upravljalo njime, kazao je Milos usmjerivši pozornost na obnovu kanalizacijske mreže u povijesnoj jezgri, gdje se paralelno izvode radovi u sklopu ovog opsežnog projekta.

Započeta rekonstrukcija i dogradnja postojeće kanalizacijske mreže u starogradskoj jezgri Novigrada obuhvaća ukupno 2.415 dužnih metara, a planirana je izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u dužini od 1.267 metara te izgradnja oborinske kanalizacije u dužini od 1.339 metara. Radovi su započeli u listopadu 2021. godine, a planirani su u trajanju od 37 mjeseci. Radi  se fazno, izvan ljetnih mjeseci, odnosno izvan turističke sezone, a izvođač je slovenska tvrtka CGP d.d.

– Trenutačno smo u završnoj fazi druge „podfaze“ i za cirka mjesec dana bit će dovršeni radovi u Mlinskoj ulici i ulici Kule, čime zaključujemo tu „podfazu“. Treća faza, koja se nastavlja najesen, je i najzahtjevnija, jer predviđa radove na infrastrukturi i popločenje glavnog gradskog trga, Velikog trga. Nakon toga slijedi još posljednja „podfaza“, radovi na području Torčija. Realizacijom radova na toj dionici, planiranih na prijelazu 2024. na 2025. godinu, zaokružit ćemo ovaj cjelokupni infrastrukturni projekt s kojim će se podići kvaliteta života u gradu i funkcionalna vrijednost boravka u starogradskoj jezgri, naveo je Milos.

Zaključno, prema izjavi gradonačelnika, po realizaciji svih aglomeracijskih zahvata, realizirat će se povijesni projekt na području Grada Novigrada-Cittanova, najveći u zadnjih 50 godina!

Podsjećamo, izvođač radova na nadogradnji pročistača u Kastaniji je zajednica ponuditelja na čelu s tvrtkom Hidroinženiring. Zajednicu ponuditelja, osim Hidroinženiringa, čine još tvrtke CID-Čistilne naprave d.o.o, CID s.r.l. te Godina d.o.o.. Uređajem će upravljat Grad Novigrad-Cittanova i Općina Brtonigla putem trgovačkog društva „6. maj odvodnja“ d.o.o. Umag.

(Sanja Bosnić)

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content