Objavljen drugi krug natječaja u sklopu „Poduzetničkog impulsa 2015“

U sklopu „Poduzetničkog impulsa 2015“, objavljen je drugi krug natječaja za dodjelu potpora koji obuhvaća ulaganja u proizvodnju i jačanje uslužnih djelatnosti. Najniži iznos potpore je 30.000,00 kuna, a najviši 400.000,00 kuna.

Ciljevi ovog poziva su unapređenje i širenje proizvodnje, jačanje i modernizacija tehnološke baze, poboljšanje i modernizacija usluga, poticanje poduzetništva ciljnih skupina (žene poduzetnice, poduzetnici početnici, nacionalne manjine, osobe s invaliditetom i poduzetnici u potpomognutim područjima), te otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih.

Proizvodnja i prerađivačka industrija

U programu poticanja proizvodnje, projekte mogu prijaviti mala i srednja poduzeća koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za područje C (Prerađivačka industrija), Odjeljak 10-32.

Prihvatljivi troškovi:

– modernizacija proizvodnog procesa
– nabava strojeva, postrojenja i opreme
– nabava mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
– ostali troškovi namijenjeni povećanju proizvodnih kapaciteta
– troškovi namijenjeni ekološki prihvatljivijoj i energetski učinkovitijoj proizvodnji

Dodatne projektne aktivnosti:

– troškovi prilagodbe poslovnog prostora za osobe s invaliditetom koje su zaposlene kod Prijavitelja
– troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi
– troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod
– troškovi vezani uz stručno osposobljavanje, strukovnu izobrazbu, stjecanje novih znanja (know-how) i poduzetničko obrazovanje
– troškovi zaštite intelektualnog vlasništva
– troškovi nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima
– troškovi promocije, kreiranja brenda, dizajna, izrade mrežne stranice
– troškovi vezani uz čuvanje djece Prijavitelja u većinskom vlasništvu žene

Za Prijavitelje koji imaju do 9 zaposlenih, intenzitet potpore iznosi maksimalno 75%, dok za Prijavitelje koji imaju od 10-49 zaposlenih potpora može dosegnuti do maksimalno 50% od ukupno prihvatljivih troškova. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna, a najviši 400.000,00 kuna.

Uslužne djelatnosti

U programu jačanja konkurentnosti uslužnih djelatnosti prijavu mogu podnijeti oni poduzetnici koji imaju najviše 9 zaposlenih, a čiji su ukupni troškovi projekta niži ili jednaki ukupnoj vrijednosti njihove dugotrajne imovine na dan 31.12.2014. godine te poduzetnici početnici na koje se spomenuti uvjet dugotrajne imovine ne primjenjuje, a koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za područja:

E – Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša; Odjeljak 36-39

G – Održavanje i popravak motornih vozila; Skupina 45.2

I – Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (osim Skupine 56.3 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića)

J – Informacije i komunikacije

N – Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

P – Obrazovanje

Q – Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

S – Ostale uslužne djelatnosti

Intenzitet potpore iznosi do maksimalnih 75%. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna, a najviši 200.000,00 kuna. Za obrtnike koji obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju temeljem paušalnog dohotka te za profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po osnovi obvezno osigurane, najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Projekti se zaprimaju do 3. 8. 2015. godine, a više informacija možete potražiti na linku: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=4118

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content