Od ponedjeljka 18. srpnja u Istarskoj županiji redukcija pitke vode 1. stupnja

Radi izuzetno nepovoljnih hidroloških prilika izazvanih dugotrajnim razdobljem bez atmosferskih padalina, što je nepovoljno utjecalo na izvorišta voda koja su u sustavu vodoopskrbe Istarske Županije, od ponedjeljka 18. srpnja na cijelom području Istarske županije uvodi se redukcija pitke vode 1. stupnja.

U Zaključku kojeg potpisuje Istarski župan Boris Miletić navodi se slijedeće:

1. Radi izuzetno nepovoljnih hidroloških prilika i nepovoljne izdašnosti izvorišta voda koja su u sustavu vodoopskrbe lstarske Županije te u cilju održivosti i stabilnosti vodoopskrbnog sustava uvodi se djelomična mjera REDUKCIJE PITKE VODE I. STUPNJA

2. Pravo korištenja pitke vode iz javnog vodoopskrbnog sustava imaju sve pravne i fizičke osobe po uvjetima iz ugovora sklopljenog s isporučiteljima vodnih usluga uz mjere zabrane korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava s time da se zabranjuje:

  • zalijevanje javnih i privatnih zelenih površina i sportskih terena,
  • upotrebe tuševa na plažama,
  • pranje osobnih automobila, teretnih vozila i vozila javnog prijevoza,
  • pranje javnih površina, ulica i trgova, osim površina tržnica i ribarnica.

 3. U cilju provedbe ovog Zaključka nalaže se:

a) isporučiteljima vodnih usluga u lstarskoj Županiji uvođenje djelomične mjere redukcije vode I. stupnja u opsegu taksativno navedenom u točki ll. ovog Zaključka za sve potrošače u lstarskoj Županiji,

b) vodočuvarima i komunalnim redarima neposredan nadzor nad uočenim protupravnim postupanjem potrošača i izvješćivanje Državnog inspektorata,

c) Državnom inspektoratu inspekcijski nadzor za potrošače koji ne poštuju propisane djelomične mjere redukcije I. stupnja navedene u točki 2. ovog Zaključka uvesti djelomično ili potpuno isključenje iz vodoopskrbnog sustava sve dok su na snazi propisane mjere redukcije.

 4. Ovaj Zaključak će Župan lstarske Županije opozvati čim se hidrološke prilike u lstarskoj županiji stabiliziraju.

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu 18. srpnja 2022. godine u 00,00 sati

Dodajmo ovome kako će Grad Novigrad-Cittanova, zajedno s novigradskim Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Neapolis i komunalnim poduzećem Neapolis, za potrebe održavanja javnih objekata i površina koristiti vodu iz drugih izvora koji su na raspolaganju, poput bušotina, izvora Vergal i tehničke vode iz uređaja za pročisćavanje otpadnih voda. 

Pozivamo i ovim putem sve naše sugrađane i goste da što racionalnije koriste pitku vodu jer su meteorolške prognoze po pitanju padalina izrazito nepovoljne, što će i dalje negativno utjecati na hidrološke prilike u Istarskoj županiji.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content