Održana 26. sjednica Gradskog vijeća

U četvrtak 27.lipnja održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi. Ovim Prijedlogom, uz postojeće kriterije za ostvarivanje prava iz Odluke, uvodi se inkluzivni dodatak (nova vrsta dodatka za osobe s invaliditetom na temelju posebnog zakona), nova povećana osnovica prihoda (1.050 €) uz mogućnost povećanja u slučaju da indeks potrošačkih cijena RH poraste za više od 2 % u odnosu na prethodnu godinu, te povećao se iznos jednokratne pomoći za novorođenu djecu (novi iznos za prvorođeno dijete 500 €  i 700 € za svako slijedeće rođeno dijete).

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novigrada-Cittanova. Izmjene se odnose na dosadašnje radno mjesto Stručnog suradnika za socijalnu skrb i društvene djelatnosti koje se ovom odlukom mijenja u radno mjesto Višeg stručnog suradnika za socijalnu skrb, društvene djelatnosti i pravne poslove, s povećanim obimom poslova, uz novi koeficijent.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o suosnivanju Udruge lokalna akcijska grupa u ribarstvu “Pinna nobilis” usvojen je jednoglasno. Predstavnik Grada u LAGUR-u je Gradonačelnik, a ovom odlukom njegova zamjenica je Vanja Gorički Milčinović, dipl. oec.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina, dijela k.č.br. 3177/1 k.o. Novigrad. Ovom odlukom prihvaća se kupnja 1580 m² nekretnine te 22 stabla maslina, u svrhu gradnje multifunkcionalnog sportskog i dječjeg igrališta.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 € bez PDV-a, odnosno 66.360,00 € bez PDV-a za nabavu radova.

Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o II izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, upravljanju, naplati te kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Novigrada-Cittanova i Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama. Prihvaćenom odlukom potvrđuje se uvođenje nove parkirališne Zone 5 u naselju Mareda, gdje se dodatno uređuje novo pravo na kupovinu dvije godišnje povlaštene parkirne karte za vlasnike nekretnina koji nemaju prebivalište u naselju Mareda. Kao dokaz za povlaštenu kartu potrebno je predočiti : prometnu dozvolu s navedenom registarskom oznakom vozila koje će imati povlaštenu kartu, Rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor te dokumentaciju iz sustava eVisitor – prijava i uplata paušalnog iznosa turističke pristojbe. Dodatno je usvojena odluka kojom se omogućava kupovina povlaštenih parkirnih karata za osobe koje rade na području Grada iz drugih JLS-ova za zone 3. i 4., i mogućnost kupovine mjesečnih parkirnih karata za 2. zonu.

Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Novigrada-Cittanova za realizaciju kapitalnog projekta usvojen je jednoglasno. U Proračunu Grada Novigrada – Cittanova za 2024. godinu planirano je kreditno zaduženje za financiranje investicije rekonstrukcije starogradske jezgre u iznosu od 540.000 €.  Kredit će se po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske ugovoriti s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d..

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o donošenju IV izmjena i dopuna
prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova
. Odluka o IV izmjenama i dopunama prostornog plana donesena je na Gradskom vijeću, te je zaprimljena suglasnost od Istarske županije i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ovim IV Izmjenama i dopunama PPU omogućila se izgradnja nove transformatorske stanice i promjene mikrolokacije planirane transformatorske stanice, te zabrana etažiranja turističkih razvojnih područja (TRP) i turističkih područja (TP) Grada Novigrada-Cittanova.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2023. godinu s pripadajućim programima javnih potreba u društvenim i u komunalnim djelatnostima.

Na sjednici Gradskog vijeća bili su nazočni vijećnici Željka Bulić Malinarich, Elvis Anić, Orieta Vrcelj, Iva Olujić, Sonja Šikanić, Elena Vesnaver Radeljak, Andrea Zancola, Goran Paurević i  Damjan Ribarić, te Predsjednica Gradskog vijeća Dijana Lipovac Matić, Gradonačelnik Milos, Zamjenica Gradonačelnika Vivijana Fakin, Pročelnica Ana Karlović i Pročelnik Alen Luk.

Materijali za 26. sjednicu Gradskog vijeća dostupni su na ovom LINKU.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content