Pitajte nas

S ciljem što transparentnije i otvorenije komunikacije, u okviru mrežnih stranica Grada Novigrada-Cittanova otvorena je ova rubrika, putem koje je moguće postaviti pitanja iz domene rada gradske uprave, upravljačkih tijela Grada te gradskih ustanova i poduzeća.

Podsjećamo kako je ovaj kanal komunikacije samo još jedan u nizu postojećih, pored svih ostalih dosad dostupnih, kojima je Grad Novigrad-Cittanova na raspolaganju svojim sugrađanima i svima onima koji za to imaju potrebu. Odgovori na neka od češće postavljanih pitanja možete pronaći u rubrici Česta pitanja.

Kontakte djelatnika u Gradskoj upravi možete pronaći u Adresaru Gradske uprave, OVDJE.

Česta pitanja

Gradska uprava radi od ponedjeljka do petka, od 7:30 do 15:30 sati.

Uredovno vrijeme za stranke je:

ponedjeljkom : 11:30h – 14:30h;

srijedom : 13:00h – 15:00h;

petkom : 8:30h -11:00h.

Upite iz djelokruga rada Gradske uprave možete poslati :

Specifična pitanja možete postaviti službenicima u nadležnim Odjelima gradske uprave. Adresar gradske uprave potražite OVDJE →

Informacije o proračunu Grada Novigrada-Cittanova možete pronaći na službenim mrežnim stranicama Grada pod zasebnom sekcijom „Proračun“ te u Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo Grada Novigrada-Cittanova (kontakte odjela možete pronaći ovdje).

Informacije o proračunu objavljene su i u Službenim novinama grada, koje možete pronaći ovdje.

Za upite o potencijalnoj raspoloživosti poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova možete se obratiti u Odsjek za pravne poslove.

U Novigradu je u okviru EU projekta WiFI4EU postavljeno ukupno deset pristupnih točaka za besplatnu bežičnu internet mrežu na važnijim javnim prostorima, poput središta starogradske jezgre, Parka Novigradske biskupije, Velikog trga, šetnice oko zidina, parkinga i parkova na Mandraču, tržnice, plaže Rivarela te područja oko plaže Karpinjan. Više informacija potražite OVDJE.

Sve informacije oko upisa djeteta u vrtić te ostale informacije o radu dvaju novigradskih vrtića možete dobiti u tim predškolskim ustanovama. Neke od informacija kao i kontakti dostupni su na njihovim mrežnim stranicama:
Dječji vrtić Tičići http://dv-ticici.hr/
Dječji vrtić Suncokret / Girasole https://sdi-girasole.hr

Službenica za informiranje u Gradu Novigradu-Cittanova je Antea Zugan (kontakt: 052 757 055 / int. 205, e-mail: antea.zugan@novigrad.hr).
Zamjena službenice za informiranje je Sania Blaškić (kontakt: 052 757 055/ int. 209, e-mail: sania.blaskic@novigrad.hr).

Informacije o zonama, razdoblju naplate te cijenama parkirnih karata možete pronaći OVDJE.

Sukladno članku 240. Prostornog plana uređenja Grada Novigrada – Cittanova (Službene novine Grada Novigrada – Cittanova br. 1/08, 4/11, 4/11-pročišćeni tekst, 6/11-ispravak, 07/14, 09/14-pročišćeni tekst, 08/15, 10/20 i 2/21) određuje se obveza izrade prostornog plana užeg područja XXIa dijela stambenog naselja Novigrad : Emonija – urbana preobrazba (sukladno karti 3.3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Posebne mjere). Na temelju Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja „Emonija“- urbana preobrazba, pokrenut je postupak izrade plana užeg područja. Obuhvat plana nalazi se u izgrađenom građevinskom području naselja Novigrad pretežito stambene namjene, te je unutar granice Zaštićenog obalnog područja mora (ZOP-a). Blizina povijesne jezgre i vrijedno urbano područje značajno za gradsku siluetu grada bit će osnova vrednovanja predloženog prostornog rješenja posebice radi očuvanja prostornih vrijednosti. Ovo područje predstavlja značajnu komunikacijsku liniju u smjeru povijesne jezgre i lučice Mandrač, posebice u ljetnim mjesecima, te će se o tome voditi posebna pažnja pri izradi prostornoplanskog rješenja (promet).

Sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji i zakonskim odredbama postoji mogućnost izdavanja akta za građenje i to samo za rekonstrukciju postojeće građevine i za građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine. Nakon što se provede javna rasprava o predloženom prostonoplanskom rješenju, te po dobivanju suglasnosti ministarstva na prostorno rješenje biti će utvrđen konačan izgled toga područja.

Imate li još pitanja?

Obratite nam se s Vašim pitanjima.
Otvorite kontakt obrazac.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content