Sufinancirani projekti

WONDER „Child friendly destinations“

Vrijednost projekta: Budžet Grada Novigrada – Cittanova iznosi 154.330,00 EUR, od čega 131.180,67 EUR EU sredstava
Izvor financiranja: EU program INTERREG ADRION
Razdoblje provedbe: 02/2020. – 01/2023.
Partneri: Vodeći partner je grad Fano (Italija), a partneri na projektu su, osim Grada Novigrada-Cittanova i turistička organizacija Herceg-Novi (Crna Gora), grad Cervia (Italija) grad Velenje i razvojni centar Novo Mesto (Slovenija), gradovi Zapadna Achaia i Preveza (Grčka), Opservatorij za dječja i prava mladih (Albanija) te razvojna agencija Grada Dubrovnika (Hrvatska).

ERASMUS+ AdTrand – Medes

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta iznosi 180.161,00 EUR, od čega se na novigradske partnere odnosi ukupno 41.179,27 EUR.
Izvor financiranja: Erasmus+
Razdoblje provedbe: 09/2019. – 08/2022.

Dogradnja izložbenog prostora kulturno povijesne zavičajne zbirke

Vrijednost projekta: 1.761.675, 65 kn, od čega 751.550,00 kn sufinancirano sredstvima EU i RH putem natječaja FLAG „Pinna nobilis“ (85% EU, 15%RH)
Izvor financiranja: sredstva EU, Republike Hrvatske i proračuna Grada Novigrada- Cittanova
Razdoblje provedbe: 01/2022-03/2023

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content