Sufinancirani projekti

ERASMUS+ AdTrand – Medes

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta iznosi 180.161,00 EUR, od čega se na novigradske partnere odnosi ukupno 41.179,27 EUR.
Izvor financiranja: Erasmus+
Razdoblje provedbe: 09/2019. – 08/2022.

Dogradnja izložbenog prostora kulturno povijesne zavičajne zbirke

Vrijednost projekta: 1.761.675, 65 kn, od čega 751.550,00 kn sufinancirano sredstvima EU i RH putem natječaja FLAG „Pinna nobilis“ (85% EU, 15%RH)
Izvor financiranja: sredstva EU, Republike Hrvatske i proračuna Grada Novigrada- Cittanova
Razdoblje provedbe: 01/2022-03/2023

ConsumeLess Plus

Vrijednost projekta: Ukupni budžet projekta: 399.975 eura od toga je 291.720 eura finacirano iz EFRR fonda 85 % Budžet IPTPO-a: 58.000 eura od toga je 49.300 eura finacirano iz EFRR fonda (85 %)
Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), INTERREG MEDITERAN (MED)
Razdoblje provedbe: 06/2021. - 06/2022.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content