Sufinancirani projekti

Reciklažno dvorište

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.285.190,01 kuna, od čega se 85 posto ili 1.942.411,50 kuna financiralo iz EU sredstava, dok je razliku od 15 posto osigurao Grad Novigrad - Cittanova.
Izvor financiranja: EU fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Razdoblje provedbe: 02/2018. – 02/2020.

ENERJ – Joint Actions for Energy Efficiency

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta koji se u 85%-tnom iznosu financira sredstvima programa Interreg MED je 2.087.645,00 €, budžet IRENA-e iznosi 155.700,00 €
Izvor financiranja: INTERREG MED
Razdoblje provedbe: 11/2016 – 10/2019
Partneri: Development agency of eastern Thessaloniki's local authorities, Andalusian Federation of Towns and Provinces, IRENA, Cyprus energy agency, Gozo Development Agency, Metropolitan City of Capital Rome, Goriška local energy agency, Ministry of Energy and Industry (Albania) Regional Energy and Environment Agency from North Alentejo, Climate Alliance Italy, Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo.

Sanacija gradske lože

Vrijednost projekta: 266.312 HRK, sufinancirano sredstvima Regije Veneto sa 167.055 HRK
Razdoblje provedbe: 10/2017-06/2019

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content