Uređenje poučne šumske staze na ušću rijeke Mirne

Vrijednost projekta: 298.335,25 kn sufinancirano sredstvima EU i RH putem natječaja FLAG „Pinna nobilis“ (85% EU, 15%RH)
Izvor financiranja: sredstva EU i Republike Hrvatske
Razdoblje provedbe: 08/2022-11/2023

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta je 701.996,93 kn / 93.171,00 EUR

Izvor financiranja:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Program ruralnog razvoja RH 2014. – 2020., Operacija 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Razdoblje provedbe:

09/2022. – 08/2025.

Idejnim projektom uređenja edukativne staze planiraju se postojeće trase pješačkih staza valorizirati kako bi posjetitelji imali priliku proučavati i educirati se o šumi, njenom biljnom i životinjskom svijetu, unutar područja ekološke mreže Natura 2000.
Predviđeni radovi većinom obuhvaćaju čišćenje niskog raslinja i srušenih stabala koji se planiraju iskoristiti za sadržaje kao što su poligoni i rampe za penjanje, drvna građa za instaliranje promatračnica ptica, klupice za odmor, mol, prijelaz preko prirodnog usjeka, uređenje amfiteatra za predavanje u prirodi.
Ostali prateći sadržaji koji su predviđeni su edukativne info tabele, male tabele za označavanje biljnih vrsta i stabala, postavljanje kanti za odvojeno prikupljanje otpada, postavljanje skele za geološki presjek u stijeni.
Svi radovi predviđeni projektom uređenja edukativne staze i postavljanja prateće opreme obavljat će se bez upotrebe teške mehanizacije i to uglavnom ručnim radom, uz maksimalno korištenje prirodnih materijala (drvo i kamen).
Uređenjem i opremanjem edukativne šumske staze na ušću rijeke Mirne u Novigradu daje se dodana vrijednost javnog prostora šume na području obuhvata i to kroz njenu adekvatnu valorizaciju i prezentaciju. Na taj se način stvaraju uvjeti za individualni i grupni dolazak posjetitelja koji će putem info tabela ili stručnog vodiča biti educirani o geološkoj, biljnoj i životinjskoj vrijednosti ovog područja, njegovom značaju i potrebi zaštite.

Šumska staza na ušću rijeke Mirne – slika iz zraka
Šumska staza na ušću rijeke Mirna – GPS trag

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content