Provođenjem mjera redukcije korištenja vode na području Novigrada već prvoga dana potrošnja smanjena za 11 posto

Nakon što je župan Istarske županije zbog izuzetno nepovoljnih hidroloških prilika i nepovoljne izdašnosti izvorišta voda koja su u sustavu vodoopskrbe donio zaključak o uvođenju mjera redukcije korištenja voda 1. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije, Grad Novigrad-Cittanova na svom je području poduzeo mjere i aktivnosti kojima će se osigurati provedba ove odluke. Svim subjektima na koje se zabrana korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava odnosi, poput gradskog komunalnog poduzeća, sportskih klubova, određenih gospodarskih subjekata, itd, proslijeđena je informacija o uvođenju mjera 1. stupnja, s naputkom o obvezi njihova pridržavanja. Gradsko komunalno redarstvo temeljem propisane obveze krenulo je pak s neposrednim nadzorom nad provođenjem i pridržavanjem mjera, odnosno njihovim mogućim prekršiteljima, kako bi na vrijeme izvijestili Državnu vodopravnu inspekciju.
Dio javnih površina i sportskih terena, gdje je to najhitnije i najpotrebnije, zalijeva se vodom koja nije iz vodoopskrbnog sustava, već se cisternama i rezervoarima za vodu crpi i doprema iz alternativnih izvora – iz rijeke Mirne, odnosno gdje je to moguće (teniski tereni primjerice) koristi se i morska voda.
Rezultat poduzetih mjera i aktivnosti je što se već u prvom danu provedbe mjera redukcije na području Grada Novigrada-Cittanova potrošnja vode na dnevnoj razini smanjila za oko 11 posto.

Kako je nakon stupanja na snagu Zaključka o uvođenju mjera redukcije korištenja voda 1. stupnja bilo i nekih nedoumica odnosno potreba za dodatnim pojašnjenjima, u nastavku donosimo tumačenje odredbi od strane nadležnog županijskog Odjela:

Mišljenje o dvojbenim odredbama Zaključka o uvođenju mjera redukcije korištenja vode 1. stupnja

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content