Rezultati ankete projekta „Od mora do tanjura – edukativne aktivnosti i opremanje kuhinja dječjih vrtića“  

U sklopu EU projekta „Od mora do tanjura – edukativne aktivnosti i opremanje kuhinja dječjih vrtića“, održano je niz edukativnih aktivnosti kako bi se promovirao zdrav stil života i veća konzumacija ribe, te nabavljena je oprema za vrtićke kuhinje kako bi se za male Novigrađane u dječjim vrtićima Girasole i Tičići pripremalo više ribljih obroka. Mali Novigrađani posebno su uživali na tematskim likovnim radionicama i izradi štapova za ribolov koje su složili uz pomoć ŠRD Ribon iz Novigrada.

Kako bi procijenili zadovoljstvo krajnjih korisnika s provedenim aktivnostima u projektu „Od mora do tanjura“, objavljena je anketa na kojoj se u prvih tjedan dana prikupilo 43 odgovora. Kroz odgovore o anketi saznali smo da je čak 86% ispitanika čulo za projekt „Od mora do tanjura“, te da je 89% osoba koje su bile upoznate s projektom, znalo da je projekt financiran EU sredstvima. Svoje zadovoljstvo načinom komunikacije i informiranjem o projektu složilo se 97 % ispitanika. O aktivnostima projekta najviše su se informirali putem plakata (51%), tijekom predavanja o važnosti zdrave prehrane (49%), usmenom predajom (49%), putem web objava (43%) i letaka (38%), a najmanje putem informacija u vrtićkim Viber grupama (22%) i putem radija Eurostar (8%). Najkorisnijim, odnosno najpotrebnijim aktivnostima projekta smatraju se aktivnosti nabave opreme za kuhinje dječjih vrtića (78%) i edukativne aktivnosti za djecu u suradnji sa ŠRD Ribon (78%), zatim nutricionističko predavanje o važnosti konzumacije ribe u svakodnevnom životu (57%), te kreativne aktivnosti za djecu (46%).

Svi ispitanici su se složili da bi i u buduće trebalo provoditi slične projekte. Veseli nas činjenica da je čak 76% ispitanika odgovorilo da su ih aktivnosti projekta potakle na promišljanje ili promjene prehrane unutar vlastite obitelji.

Skoro polovica ispitanika (49%) dalo nam svoje prijedloge koje bi aktivnosti htjeli da se provode u budućim projektima, pa se njihovi odgovori mogu sažeti u nekoliko slijedećih kategorija:

  • Nabava lokalnih namirnica uz suradnju s lokalnim OPG-ovima, te što manja količina industrijsko pripremljenih i prerađenih obroka za prehranu vrtićke djece
  • Konzumiranje zdravih namirnica i uvođenje zdrave varijante kolača
  • Edukativne radionice sa stručnjacima na temu zdrave prehrane, uključivanje djece u radionice kuhanja, kroz igre i kuhanje s gostima kuharima, obroci na otvorenom, radionice na kojima bi se djecu upoznalo s temom vegetarijanstva kako bi prihvatila više povrća i mahunarki u svakodnevnoj prehrani
  • Uzgoj i konzumacija zdravih namirnica u dvorištu vrtića (djeca mogu učiti o sadnji, vrtlarenju, berbi i pripremi hrane), te posjete plastenicima i vrtovima
  • Uvođenje svježih sokova od sezonalnog voća i povrća.
  • Više fizičke aktivnosti i boravka u prirodi.

Ova uspješna anketa pokazala je da se ovim projektom krenulo u zajedničkom cilju prema zdravoj prehrani, te uz brojne zanimljive prijedloge, možemo zaključiti da su nam odgovori na anketu dali poticaj da nastavimo s pripremom i provedbom sličnih projekata i u budućnosti, kako bi aktivno radili na usvajanju zdravih životnih navika od najmanjih nogu.

Aktivnosti projekta sufinancirane su nepovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, putem Uprave za Ribarstvo Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, u sklopu projekta „Od mora do tanjura – edukativne aktivnosti i opremanje kuhinja dječjih vrtića“, a koji je odobren putem natječaja Lokalne akcijske grupa u ribarstvu FLAG „Pinna nobilis“ u okviru podmjere 4.2.1.. Udio sufinanciranja sredstava iz spomenutog Europskog fonda iznosi 8.997,34 €.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content