Ribarstvo

Ribarstvo je i danas jedna od važnijih gospodarskih grana, stoga je cilj očuvati ribarsku tradiciju i dalje ulagati u ribarsku infrastrukturu.

Ribarstvo nekad i danas

Ribarstvo je na području Novigrada prisutno još od antičkog doba, a ribarsku tradiciju ovaj grad baštini kroz cijelu svoju dugu i bogatu povijest. Početkom 20. stoljeća ribarstvo ovdje postaje stalno zanimanje, a nakon 2. svjetskog rata javlja se potreba i za industrijom prerade ribe. Početkom pedesetih godina osnovana ribarska zadruga „Zvijezda“ s pogonom za preradu ribe, a u tom razdoblju novigradski ribari svojim ulovom prednjače na potezu od Kopra do Pule.

Danas je u Novigradu (2022. g, op. a.) registrirano 30-ak obrtnika koji se bave ribarstvom, a novigradska je ribarska flota sastavljena većinom od koćarica te manjeg broja brodica koje love mrežama stajačicama.
Ribarstvo je i danas jedna od važnijih i perspektivnijih grana gospodarstva, stoga je dio razvojne strategije Novigrada očuvati ribarsku tradiciju i dalje ulagati u ribarsku infrastrukturu u skladu s Europskim zelenim planom i njegovim ciljevima.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content