Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću – Uvodno obrazloženje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Grad Novigrad-Cittanova uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Novigrada-Cittanova.
Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena, kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i predmetno Izvješće, iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena, možete uputiti putem odgovarajućeg Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću (dostupan na službenim internetskim stranicama Grada Novigrada-Cittanova: www.novigrad.hr).

Ispunjeni/e obrazac/obrasce pošaljite elektroničkom poštom na adresu službenika za informiranje Grada Novigrada-Cittanova: antea.zugan@novigrad.hr

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content