U četvrtak 18. kolovoza održana 10. sjednica Gradskog vijeća

U četvrtak 18. kolovoza održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Usvojen je Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju izgradnje Talijanske osnovne škole u Novigradu. Resorni pročelnik Alen Luk prenio je kako je riječ o investiciji od oko 20 milijuna kuna, prema trenutnoj procjeni, za što će sredstva sporazumno osigurati Grad Novigrad-Cittanova (milijuna kuna), Talijanska unija (1,4 milijuna eura) i Istarska županija, kao nositelj osnivačkih prava nad školom (ostatak iznosa, 8,6 milijuna kuna). Gradonačelnik Anteo Milos naglasio je kako je riječ o povijesnoj prilici, obzirom da se nakon 40 godina u Novigradu gradi jedna nova obrazovna ustanova. Istaknuo je i kako projekt donosi dvostruki benefit, jer će se na ovaj način – osim novih prostora za Talijansku školu – dobiti i novi prostori za rad i aktivnosti OŠ Rivarela, obzirom da će se osloboditi prostori u kojima je do sada bila smještena Talijanska osnovna škola. Podsjetio je i kako je Grad svoj doprinos projektu dao i poklonivši Istarskoj županiji zemljište na kojem će se graditi nova školska zgrada.     

Prihvaćene su Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2022. godinu, s pripadajućim programom u komunalnoj djelatnosti. Objašnjeno je kako je riječ o ciljanoj izmjeni i dopuni kojom se u proračun i pripadajući program u komunalnoj djelatnosti uvrštava samo jedna nova stavka, četiri milijuna kuna za investiciju uređenja autobusnog kolodvora u nove poslovne prostore. „Projekt je spreman za daljnju realizaciju, troškovi materijala i radova konstantno rastu, interes naših poduzetnika postoji, zato nismo htjeli odgađati sve do listopada, već je namjera što je prije moguće krenuti dalje s tim projektom“, objasnio je gradonačelnik Milos.

Usvojena je Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova za 2022. godinu, kojom se utvrđuje petero ovogodišnji laureata. Mauricijev ciborij dodjeljuje se dr. med. Dragici Đurđević za iznimno životno postignuće u području zdravstva i socijalne skrbi, dok se Plakete Grada Novigrada-Cittanova dodjeljuju Obrtu „Transporti Stankić“ za višegodišnji doprinos i postignuća iz područja gospodarstva, OPG-u Damir Mihelić za višegodišnji doprinos i postignuća iz područja gospodarstva i zaštite okoliša, Lovačkom društvu „Patka“ za višegodišnji doprinos u području zaštite prirode i životinja te trgovačkom društvu Kopterm d.o.o. za višegodišnji doprinos i postignuća iz područja gospodarstva. Priznanja će biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada 28. kolovoza.

Prihvaćena je Odluka o pristupanju Grada Novigrada-Cittanova međunarodnom udruženju Ruta Feničana / La Rotta dei Fenici. Objašnjeno je kako je riječ o pravcu u kulturi Vijeća Europe koji od 2003. godine promiče mediteransku kulturu i interkulturalni dijalog u mediteranskim regijama i zemljama (trenutno 12 zemalja, od čega 8 europskih) o njihovoj povijesnoj, materijalnoj i nematerijalnoj baštini te krajoliku i ambijentu. Ruta se odnosi na povezanost glavnih nautičkih ruta koje su Feničani koristili od 12. st. p.K. kao važne puteve za trgovačku i kulturnu komunikaciju na Mediteranu. Cilj Rute Feničana je unaprjeđenje kulturne, prirodne i krajobrazne baštine članica suradnjom gradova, poslovnih subjekata, volontera i drugih institucija. Pristupanje mreži za Grad Novigrad-Cittanova znači mogućnost pravovremenog dobivanja relevantnih informacija u vezi raznih fondova i mehanizama financiranja usmjerenih na kulturnu baštinu i turizam, olakšavanje pronalaska potencijalnih projektnih partnera, razmjenu iskustava i kvalitetnu pripremu projektnih prijedloga, sudjelovanje u europskim kampanjama i projektima, upoznavanje s primjerima dobre prakse drugih europskih i bliskoistočnih gradova te promoviranje projekata kroz niz komunikacijskih kanala udruženja. Od posebne je važnosti upravo mogućnost kandidiranja i realizacije projekata zahvaljujući članstvu u ovoj organizaciji, kako bi se otvorila vrata za nove mogućnosti financiranja projekata i novih partnerstava.

Usvojena je Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća novigradskog Dječjeg vrtića Tičići, obzirom na istek mandata dosadašnjem Upravnom vijeću. Grad je kao osnivač u Upravno vijeće imenovao tri članice: Lornu Lisjak Makin, Marinu Čustić i Snježanu Kulišić. Preostalo dvoje članova imenuje se iz redova roditelja i odgajateljica.

Prihvaćen je prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Novigradu-Cittanova. Objašnjeno je kako je riječ o obvezi temeljem Zakona o sprječavanju sukoba interesa, a Etičkim kodeksom uređuje se sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, a odnosi se i na gradonačelnika i zamjenika/cu gradonačelnika iz redova pripadnika talijanske nacionalne manjine, ravnatelje ustanova i članove upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Grad Novigrad-Cittanova, direktore trgovačkih društava i članove nadzornih odbora u kojima Grad Novigrad-Cittanova ima udjele, kad sudjeluju u radu Gradskog vijeća.

Usvojen je prijedlog Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novigrada-Cittanova. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je naime da su jedinice lokalne samouprave dužne nadzirati provođenje odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te da te poslove obavlja službenik jedinice lokalne samouprave kojem je to u opisu posla. S tim u vezi, Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Novigrada- Cittanova, u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, formirano je radno mjesto Referenta-Poljoprivrednog redara s opisom poslova u skladu s novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. U skladu sa tim predloženo je da se za novoformirano radno mjesto propiše koeficijent složenosti poslova jednak radnim mjestima Referenta- Komunalnog redara i Referenta- Prometnog redara, odnosno 3,10. Poslove koje bo obavljao Referent-Poljoprivredni redar trenutno u Gradu Novigradu-Cittanova obavlja komunalni redar, pa za sada novog zapošljavanja po tom pitanju neće biti, najavljeno je.

Prihvaćen je prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova, temeljem koje je na mjesto drugog potpredsjednika izabran vijećnik Mato Gavrić. Predsjednik Vijeća Vladimir Torbica prethodno je pojasnio kako su izmjenama i dopunama gradskog Statuta predviđena dva potpredsjednička mjesta (u odnosu na jedno dosadašnje). Na sjednici je predsjedniku Vijeća predan jedan prijedlog s potpisima potpore svih prisutnih vijećnika/ca, koji su potom jednoglasno i podržali Gavrićevo imenovanje. Zahvalivši na potpori kolegicama i kolegama, predsjedniku Vijeća i gradonačelniku, Gavrić je u prigodnom obraćanju pozvao na nastavak dosadašnje dobre suradnje u Gradskom vijeću.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content