U srijedu 8. prosinca održana 5. sjednica Gradskog vijeća

U srijedu 8. prosinca održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Usvojeno je godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Tičići za pedagošku godinu 2020/2021. i Godišnji plan i program rada Vrtića za pedagošku godinu 2021/2022, kojeg je Vijeću obrazložila ravnateljica Mirjana Andrilović.

Prihvaćeno je i godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Suncokret – Scuola dell’infanzia Girasole za pedagošku godinu 2020/2021. te Godišnji plan i program rada Vrtića za pedagošku godinu 2021/2022, kojeg je obrazložila ravnateljica Arianna Doz.
Prihvaćeno je Izvješće o radu trgovačkog društva Neapolis sport d.o.o. Novigrad za 2020. godinu, kojeg je obrazložio direktor Alen Luk.

Vijećnici su usvojili Odluku o izboru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine (kuća sa 77 m2 i dvorište sa 74 m2) označene kao k.č.br. 2300 k.o. Novigrad. Nakon provedenog natječaja na koji su pristigle četiri ponude, odabrana je ona Lukȅ Vorfi za cijenu od 2.115.750 kuna. Početna cijena bila je 1,3 milijuna kuna.

Prihvaćena je Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine k.č.br. 2011/2 k.o. Novigrad, u površini od 88 m2, a sukladno Detaljnom planu uređenja područja Vidal i geodetskom elaboratu, obzirom da je trajno prestala potreba korištenja tog dijela nerazvrstane ceste, objasnila je resorna pročelnica Ana Karlović.

Usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva i imena ulica i trgova za područje Grada Novigrada-Cittanova. Pročelnica Karlović objasnila je kako je nakon analize rubnog područja naselja Novigrad i naselja Bužinija uočeno kako se određene ulice protežu kroz oba naselja, odnosno rubno, no ukoliko imena ulica nisu navedena u oba naselja, nije moguće dodijeliti kućne brojeve iz ulice u kojoj se građevina stvarno nalazi, već samo brojeve iz ulica koje su navedene u naselju, a sve sukladno Odluci o određivanju naziva i imena ulica i trgova za područje Grada Novigrada-Cittanova. Ovom Odlukom u naselju Bužinija proširio se broj ulica i to za Goransku i Ulicu rijeke Dragonje, kako bi se uskladilo stvarno stanje na terenu i ispravno dodijelili kućni brojevi prema pripadnosti po ulicama.

Prihvaćena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav opskrbe pitkom vodom Grada Novigrada-Cittanova. Pročelnica Karlović pojasnila je kako je riječ o odluci koja ima za cilj očuvanje prostora i poštivanje odredbi uređenja prostora. Naime, zbog sve učestalijih slučajeva zahtjeva za dobivanje priključka za navodnjavanje, a koji se zloupotrebljavaju za potrebe povremenog stanovanja i sl. (kao npr. mobile house na poljoprivrednom zemljištu), radi uspostave kontrole od strane Grada, u postojeću Odluku o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav opskrbe pitkom vodom Grada Novigrada–Cittanova, u dijelu koji se odnosi na uvjete dobivanja priključka za navodnjavanje, ugrađen je novi stavak kojim se nastoji spriječiti spomenuta zloupotreba.

Prvo čitanje prošao je prijedlog proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2022. godinu, ukupno „težak“ 55,31 milijun kuna. Ukratko ga je obrazložio gradonačelnik Anteo Milos, pojasnivši vijećnicama i vijećnicima i nekoliko općenitih informacija o strukturi proračuna, njegovim korisnicima, načinima prihodovanja proračunskih sredstava, trošenja rashodovne strane proračuna itd. Istaknuo je kako vijećnici na ovaj prijedlog proračuna mogu dostaviti amandmane, a konačni prijedlog proračuna naći će se na dnevnom redu na idućoj sjednici, najavljenoj za 15. prosinca.

Prijedlozi dokumenata s 5. sjednice Gradskog vijeća dostupni su na ovom LINKU.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content