Vizualno, sadržajno i informatički osvježen novigrad.hr

Sredinom srpnja službene internet stranice Grada Novigrada-Cittanova na adresi www.novigrad.hr osvanule su u novom ruhu – vizualno, sadržajno i informatički osvježene.
Novi izgled i dalje se u svom vizualnom kodu oslanja na tri osnovne boje: sivu, crvenu i bijelu, koje su i boje grada odnosno gradskoga grba, no novi vizual znatno je bogatiji i sadržajniji, s više fotografija, ponekim dinamičnim sadržajem i drugim dizajnerskim elementima koji stranicu čine vizualno dinamičnijom, sadržajnijom i bogatijom.
Gradski web i sadržajno je osvježen odnosno dopunjen i obogaćen nizom novih elemenata, novih ili opsežnije predstavljenih informacija, dokumenata, projekata, administrativnih odnosno upravljačkih gradskih tijela itd.
Jedna od zadaća ovog sadržajnog osvježenja odnosno obogaćenja web stranica Grada Novigrada-Cittanova je – među ostalim – da pomogne u namjeri aktualne gradske administrativne vlasti da upravljanje gradom za sve njegove žitelje bude što razumljivije, otvorenije i transparentnije. U tom svijetlu tu su neki od novih sadržaja, poput posebnog linka s instrukcijama o pravu na pristup informacijama, objavljenog Kataloga informacija Grada Novigrada-Cittanova, posebnog linka namijenjenog javnoj nabavi itd. Posebne linkove dobili su i Gradsko vijeće i gradonačelnik, te će i njihove aktivnosti odsad biti predstavljene još sadržajnije, detaljnije a time i transparentnije.
– Posebna nam je želja ovim putem približiti Vam rad i aktivnosti tijela koja upravljaju našim gradom – Gradskoga vijeća, gradonačelnika i njegovih zamjenika, te Gradske uprave, kako bi upravljanje gradom za sve njegove žitelje bilo što razumljivije, otvorenije i transparentnije. Nadalje, namjera nam je putem ovih stranica prikazati i druge aktivnosti koje se odvijaju na području našega grada, od gospodarskih, poljoprivrednih, turističkih…, sve do aktivnosti naših ustanova i institucija, sportskih klubova, udruga i istaknutih pojedinaca… Jedna od važnih zadaća službenih internet stranica Grada Novigrada-Cittanova je i da Vam omoguće da na jednome mjestu, iz Vašeg ureda, doma ili bilo kojeg drugog mjesta, dođete do Vama potrebne informacije, dokumenta, obrasca, dobijete uvid u neku od gradskih odluka ili akata kojima se regulira područje koje Vas interesira, i tome slično, a sve s dragocjenom uštedom Vašeg vremena i truda. Naravno, to ne znači da naše gradske službe nisu i dalje Vama na usluzi i raspolaganju, već su tu da u slučaju potrebe prodube komunikaciju, pojasne ili pomognu u onome u čemu internet stranice Grada nisu u cijelosti uspjele, poručio je ovom prigodom gradonačelnik Anteo Milos, dodajući kako je želja pritom bila da i ova vrsta komunikacije pomogne da građani i prijatelji Novigrada i svi oni koji su s ovim gradom na bilo koji način povezani, budu uvijek, pravovremeno i u cijelosti informirani o onome što se u Novigradu događa ili se tek ima dogoditi, a važno je za ovaj grad, njegove stanovnike ili goste.
Stranice su i informatički osuvremenjene, te se temelje na novom upravljačkom sustavu koji omogućuje lakšu i učinkovitiju administraciju stranica i njihovih sadržaja, kao i njihovo bržu i pouzdaniju uporabu od strane krajnjih korisnika.
Posao osvježenja gradskih web stranica obavila je informatička tvrtka DOT iz Novigrada, koja je i izradila stranice te ih informatički održava i servisira od njihova početka.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content