Zbog suše u Istarskoj županiji uvedene mjere redukcije korištenja voda I. stupnja

Župan Istarske županije Ivan Jakovčić donio je zaključak o uvođenju mjere redukcije korištenja voda I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije. Zbog izuzetno nepovoljnih hidroloških prilika i nepovoljne izdašnosti izvorišta voda koja su u sustavu vodoopskrbe Istarske županije, te s ciljem održivosti i stabilnosti vodoopskrbnog sustava uvodi se mjera redukcije vode 1. stupnja.
Pravo korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava imaju sve pravne i fizičke osobe po uvjetima iz ugovora sklopljenog sa vodoopskrbnim poduzećem, uz mjere zabrane korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava s time da se zabranjuje: zalijevanje javnih zelenih površina, nogometnih igrališta, golf terena i drugih sportskih terena, pranje osobnih automobila, teretnih vozila i vozila javnog prijevoza, pranje poslovnih građevina, instalacija te sredstava za rad i skladištenje, pranje javnih prometnih i drugih površina te privatnih površina (dvorišta, okućnica i sl.) i navodnjavanje poljoprivrednih površina, osim staklenika, plastenika i hidropona.
Pozivaju se nadležna tijela jedinica lokalne samouprave s područja Istarske županije da:
a) sukladno čl. 86., a u svezi s čl. 88. Zakona o vodama (“Narodne novine”, broj 153/09 i 130/11) propišu uvjete korištenja izvorišta koja nisu u funkciji javne vodoopskrbe i
b) u roku od tri dana od dana proglašenja dostave popis pravnih osoba, odnosno gospodarskih subjekta koji u svom proizvodno-tehnološkom procesu moraju koristiti vodu iz vodoopskrbnog sustava.
U cilju provedbe ovog Zaključka i Odluke o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Istarske županije nalaže se:
a) javnim vodoopskrbnim poduzećima u Istarskoj županiji uvođenje mjere redukcije vode I. stupnja za sve potrošače u Istarskoj županiji,
b) vodočuvarima i komunalnim redarima neposredan nadzor nad uočenim protupravnim postupanjem potrošača i izvješćivanje Državne vodopravne inspekcije.
c) Državnoj vodopravnoj inspekciji inspekcijski nadzor, te za potrošače koji ne poštuju pripisane mjere redukcije I. stupnja, uvesti djelomično ili potpuno isključenje iz vodoopskrbnog sustava sve dok su na snazi propisane mjere redukcije.
Ovaj Zaključak Župan će opozvati čim se hidrološke prilike u Istarskoj županiji stabiliziraju.

Odluka o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području u Istarskoj županiji

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content