Objavljen javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava za razvoj poduzetništva u 2022. godini

Na temelju Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Novigrada-Cittanova za 2022. godinu, objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava za poticanje poduzetništva za 2022. godinu.

Poduzetnici, pravne i fizičke osobe mogu ostvariti nepovratna sredstva kroz sljedeće mjere:
1. Potpore novoosnovanim poduzetnicima početnicima i to za: izradu poslovnih planova/investicijskih programa, nabavu informatičke opreme, ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje poduzetničke aktivnosti, nabavu opreme za djelatnost poduzetničke aktivnosti, maksimalno do iznosa od 5.000 kuna;
2. Potpore za sufinanciranje pripreme i kandidiranje EU projekata do 50% troška pripreme i kandidiranja projektnog prijedloga, a maksimalno do iznosa od 10.000 kuna;
3. Potpore za subvencioniranje dijela troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i za usavršavanja u zanimanju do 50% troškova polaganja ispita odnosno usavršavanja, a maksimalno do iznosa od 2.000 kuna;
4. Potpore za subvencioniranje dijela troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba do 50% troškova školarine, a maksimalno do iznosa od 2.000 kuna.

Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se u skladu s važećom uredbom Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti odnosno Uredbom Komisije EU broj 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 352/1, od 24. prosinca 2013. godine) te Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe (EU) broj 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) broj 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list Europske unije, L 215/3 od 7. srpnja 2020. godine).

Upute i obrasci dostupni su OVDJE.

Ostanimo u kontaktu

Prijavite se na newsletter Grada Novigrad-Cittanova.
Skip to content